Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Het Nederlandse bedrijf SimGas wint vandaag de Climate & Clean Air Award van de Verenigde Naties. Het bedrijf vervaardigt eenvoudige mestvergisters waarmee met name kleine veeboeren in landen waar energie-infrastructuur ontbreekt, toegang tot gas krijgen.

De mestvergister van SimGas is speciaal ontwikkeld voor gebruik door boeren die minder dan tien koeien hebben en moeilijk toegang tot energie hebben. De vergister bestaat uit een groot vat dat in de grond wordt ingegraven. In de mest van de koeien zitten bacteriën die het voer van de koe – plantenresten dus – afbreken en omzetten naar onder andere methaangas.

Melk in de koelkast

Het methaangas kan worden gebruikt om op te koken, lampen te laten branden of (als dat nodig is) het huis mee te verwarmen. SimGas levert daarnaast ook koelkasten die op gas werken en gebruikt kunnen worden om de melk van de koeien mee te koelen. In een warm klimaat zoals in Kenia en Tanzania, waar SimGas op dit moment zo’n 2.500 klanten heeft, is koeling van zuivel onontbeerlijk om verspilling tegen te gaan.

Elk jaar overlijden miljoenen mensen omdat zij op hout koken. Het winnen van deze prijs is een enorme erkenning voor de strijd daartegen

De Climate and Clean Air Awards zijn erop gericht erkenning te geven aan personen, bedrijven en overheden die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het terugdringen van broeikasgassen. In elk van deze categorieën wordt een prijs uitgereikt. De voornaamste reden dat SimGas de award wint, is het feit dat de boerengezinnen die een vergister laten installeren niet meer afhankelijk zijn van hout als energiebron om op te koken. “Elk jaar overlijden miljoenen mensen omdat zij op hout koken. Het winnen van deze prijs is een enorme erkenning voor de strijd daartegen”, reageert CEO Sanne Castro.

Inderdaad is de stook van biomassa een groot probleem voor de volksgezondheid. De rook van de houtvuurtjes wordt vaak slecht afgevoerd, met zeer ongezonde gevolgen. Bovendien gebeuren er veel ongelukken door brand, en ook voor het klimaat is het stoken van hout schadelijk. Het hout wordt vaak illegaal en ongecontroleerd gekapt en de uitstoot van broeikasgassen erdoor is enorm.

Houtskool

In Europese barbecues smeulen Nigeriaanse bossen

Houtskool uit Nigeria heeft een opvallend grote negatieve impact.

Aardopwarmingsvermogen

De vergister maakt gebruik van de eerder genoemde bacteriën, die plantenresten in mest omzetten naar methaan. Dat gebeurt sowieso al in de vertering van runderen – op zichzelf een niet onbelangrijke bijdrage aan klimaatverandering. Methaan is immers een krachtig broeikasgas dat een ‘aardopwarmingsvermogen’ heeft dat zo’n 34 keer hoger ligt dan CO₂. Omdat de bacteriën noodzakelijk zijn voor de spijsvertering van koeien, komt er bij de totale wereldwijde veestapel een enorme hoeveelheid methaan vrij in de vorm van – vooral – koeienboeren.

Maar methaan is ook de chemische benaming van aardgas. Als je het kunt afvangen en opslaan kun je er uitstekend op koken of apparaten op laten werken. En anders dan bij aardgas gaat het bij methaan uit mest om zogenaamd ‘groen gas’. Dat is gas dat niet uit een fossiele bron afkomstig is en niet bijdraagt aan klimaatverandering.

pic-user-cooking-with-child
Koken kost veel energie. SimGas zegt tot wel 90 procent van de energievraag te dekken met de gasvoorziening

Hoe werkt de vergister?

De mest gaat gedurende een periode in het ondergrondse fermentatievat alwaar het onsmakelijke geheel zonder zuurstof begint te vergisten. Daarbij komt methaan als gas vrij en komt het vergistingsvat onder druk te staan. Het innovatieve aan de vergister is dat deze gebruikmaakt van die druk.

Er gebeuren verschillende dingen: ten eerste wordt de mest die volledig vergist is (de methaan is eruit), naar buiten geduwd. Wat overblijft wordt slurry genoemd en is een uitstekende bemester voor landbouwgewassen. Volgens SimGas is die slurry zelfs een betere bemester dan onbewerkte koeienmest, omdat het vergistingsproces de nutriënten in de mest al toegankelijker heeft gemaakt en omdat de slurry vloeibaar is geworden.

3.-visual_420mm_x_210mm-11

Het Nederlandse SimGas heeft met een innovatieve mestvergister, vooral geschikt voor kleine boeren, een belangrijke klimaatprijs van de VN gewonnen.Een van de slimmigheden van het ontwerp is dat de naar buiten geduwde slurry in een bak terechtkomt die boven het vergistingvat ligt en op en neer beweegt afhankelijk van de toenemende en afnemende druk daarin. Als de druk toeneemt komt er meer van de volledig gefermenteerde mest naar buiten, die vervolgens weer harder op het vat drukt. Zo blijft er altijd druk op het vat, ook als de gaskraan wordt opengedraaid.

Aan de Climate & Clean Air Award is geen geldbedrag gekoppeld. De prijs is bedoeld als stimulering en draagt bij aan de bekendheid van het product. Een vertegenwoordiger van SimGas hoopt dat de prijs leidt tot nieuwe investeerders.

Grutto boven koeien bij Delft

Minder koeienscheten, meer grutto’s

We begonnen ons grutto-avontuur half maart met de landing en verwelkoming van grutto…

antique-boil-burn-243053

Stoken en koken op afval

Kunnen we koken en ons huis verwarmen met ons eigen afval als we er biogas van maken?

bewl3-0749

Over de auteur

Redacteur PowerSwitch

Na zijn studies Geschiedenis en Journalistiek en Nieuwe Media richtte Janno het Food Film Festival op. Daar raakte hij gespecialiseerd in …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief