Zimbabwe Watch is diep teleurgesteld over politieke beslissing om Zimbabwe resolutie niet ter discussie te stellen in de VN-mensenrechtencommissie

17-04-2003

De resolutie op Zimbabwe belichte de mensenrechtenschendingen die uit naam van president Mugabe worden gepleegd. De resolutie riep de internationale gemeenschap op om deze schendingen te veroordelen en vroeg om speciale rapporteurs van de VN in te stellen om deze schendingen in Zimbabwe te onderzoeken. Tijdens de commissievergaderingen hebben een aantal Zimbabwaanse mensenrechtenactivisten de internationale wereld duidelijk gemaakt welke buitensporigheden het regime van Mugabe op haar geweten heeft. De landen die deze resolutie hebben afgewezen zijn goed op de hoogte welke verschrikkingen er zich in Zimbabwe afspelen.

Talloze gedocumenteerde gevallen van martelingen, verdwijningen, politiek geweld en moorden, gepleegd door de Zimbabwaanse regering zijn door politieke motieven van met name Zuid-Afrika, die de “no action motion” leidde, onder het tapijt geschoven. De resolutie werd ook afgewezen door Rusland, China, India en de Afrikaanse staten. Landen die onderdeel uit maken van de mensenrechtencommissie die zelf een twijfelachtige staat van dienst hebben als het gaat om mensenrechten. De commissie hanteert een dubbele standaard en laat politieke motieven de overhand hebben, terwijl mensenrechten zijn vastgelegd in internationale verdragen van de Verenigde Naties alsook in de African Charter, opgesteld door de Afrikaanse naties. Zimbabwe Watch veroordeelt dan ook deze beslissing van de mensenrechtencommissie en is diep teleurgesteld over de gang van zaken in dit VN-orgaan. De bevolking van Zimbabwe, dat zich door deze beslissing genegeerd voelt door de internationale gemeenschap is de uiteindelijke verliezer van deze politieke beslissing van de mensenrechtencommissie

Zimbabwe Watch

Reacties