Workshop: ‘Rapportage procedures van VN mensenrechtenverdragen

06-09-2011

De Nederlandse overheid heeft rapportage verplichtingen onder verschillende VN mensenrechtenverdragen. Het doel van de rapportageprocedures is om de uitvoering en naleving van deze verdragen te bevorderen en te monitoren. Maatschappelijke organisaties kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren door de zichtbaarheid van het proces te vergroten, onafhankelijke informatie te verschaffen en follow-up te stimuleren. Organisaties die zich bezighouden met vrouwen- of kinderrechten zijn hier al heel actief in. Gezondheidsorganisaties daarentegen zijn veel minder betrokken terwijl zij eveneens over informatie beschikken die waardevol kan zijn voor dit monitoringproces. Tegelijkertijd bieden deze procedures een aanvullend lobby en advocacy platform dat nog niet ten volle door gezondheidsorganisaties wordt benut. Deze workshop streeft ernaar daar verandering in te brengen.

Doel van de workshop:

  • Basiskennis opdoen over het monitoringproces van mensenrechtenverdragen.
  • Bekend raken met de status van Nederland in de rapportageprocedures van mensenrechtenverdragen relevant voor gezondheid (CESCR, CEDAW, CAT en CRC).
  • De positie van het recht op gezondheid in dit proces begrijpen.
  • Inzicht krijgen in de manieren waarop maatschappelijke organisaties, inclusief gezondheidswerkers, betrokken kunnen zijn in dit proces.
  • Inventariseren hoe aanwezigen en hun organisaties een bijdrage kunnen leveren aan het proces op basis van bestaande informatie en dagelijkse activiteiten.

Wanneer:        Donderdag 6 oktober 2011

Waar:              Wemos, Ellermanstraat 15-O, Amsterdam

Tijd:                 9:30 tot 13:00
Kosten:            50 euro per persoon

Doelgroep:      Vertegenwoordigers van gezondheidsorganisaties

De workshop zal gefaciliteerd worden door IFHHRO. Er wordt gerekend op een actieve bijdrage van alle deelnemers. Het maximale aantal deelnemers is 25.

Aanmelden kan tot 1 oktober 2011 door het inschrijfformulier in te vullen en te mailen naar ifhhro@gmail.com.

Het inschrijfgeld graag overmaken naar: Stichting IFHHRO, rekeningnummer: 1185.81.031, o.v.v.: 'Workshop VN Procedures'. Betalingen moeten binnen zijn vóór 6 oktober 2011.

 

http://ifhhro.org/news-a-events/events/279-aankondiging-workshop-rapportage-procedures-van-vn-mensenrechtenverdragen

Reacties