Werken aan vruchtbare grond

25-10-2006
Door: Agriterra

Agriterra is opgericht door de ledenorganisaties van het Nederlandse platteland. De ontwikkelings­samenwerking vindt niet plaats via overheden, maar is gestoeld op rechtstreekse kennisuitwisseling van boer tot boer (m/v). Dat betekent dat organisaties elkaar helpen op allerlei gebied. Agriterra stimuleert, ondersteunt en financiert deze internationale samenwerking tussen boerenorganisaties en coöperaties in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Oost-Europa. Uitgangspunt is dat de leden profiteren van de activiteiten die hun organisatie ontwikkelt.

 

AFRIKA 

 

De top

Het zijn de boeren die de grond voeden en verzorgen en de voedselproductie voor de groeiende bevolking voor hun rekening nemen. Frappant was dat juist zij, de hoofdrolspelers in landbouwontwikkeling, aanvankelijk niet uitgenodigd waren voor de Kunstmest Top. Het leek het zoveelste beleidsoverleg óver boeren in plaats van mét boeren te worden. Door lobby van Agriterra kon alsnog een aantal belangrijke Afrikaanse boerenleiders deelnemen. Zij hebben op de Top aandacht gevraagd voor investeringen in de landbouwsector en invloed uitgeoefend op de resoluties.

 

De resultaten

Ter verhoging van de landbouwproductiviteit (en daarmee de bestrijding van armoede en honger) is op de Top onder andere besloten dat de toegang tot kunstmest verbeterd moet worden en de heffingen daarop afgeschaft moeten worden. De boerenleiders hebben echter laten weten dat kunstmest niet de enige oplossing is en dat ook natuurlijke bemesting, erosiebestrijding en beter zaaigoed essentieel zijn voor hogere opbrengsten. Daarnaast hebben zij een 'groenboek' samengesteld met positieve ervaringen van boerenorganisaties die bouwen aan hun toekomst.

 

De toekomst

Het opstellen van resoluties en aanbevelingen is het begin, maar zeker nog niet het eind. Het is zaak de uitkomsten van de Top onder de aandacht van beleidsmakers te brengen én te houden. Ze moeten  concreet vormgegeven worden en in daden worden omgezet. Een scenario dat voorkomen moet worden is dat de hoge pieten in de Afrikaanse hoofdsteden bij het opstellen van beleidsplannen alsnog de belangen van de boeren uit het oog verliezen. Agriterra helpt landbouworganisaties sterker en daadkrachtiger te worden, zodat de boeren beter voor zichzelf op kunnen komen. Beleidsmakers kunnen hierdoor niet om hun stem heen. Ook willen de boeren via hun coöperaties zelf actief deelnemen aan de distributie van kunstmest.

 

Meer weten over Agriterra?

Kijk op agriterra.org voor meer informatie. Via deze site kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief (E-zine). Of stuur een bericht met uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail naar Agriterra, postbus 158, 6800 AD in Arnhem. Bellen (026-4455445) of e-mailen (communicatie@agriterra.org) kan natuurlijk ook.

Reacties