Wereldvoedseldag? Agriterra heeft Wereldvoedselweek!

19-09-2002
Door: Agriterra
Bron: Agriterra

Manifestatie in De Rode Hoed Op Wereldvoedseldag, 16 oktober 2002, organiseert de Stichting Wereldvoedselvraagstuk/FAO Comité Nederland de Manifestatie “Honger – Tegen strijdig beleid”. De manifestatie start ’s middags om 14.00 uur in De Rode Hoed in Amsterdam. Een onderdeel van deze manifestatie is het debat tussen boerenleiders uit ontwikkelingslanden en leiders en achterban van Nederlandse plattelandsledenorganisaties, met als thema “Boeren in Beweging”. Dit debat, dat vrij toegankelijk is en wordt georganiseerd door Agriterra, start om 18.15 uur. De dag wordt afgesloten met het “Groot Coherentiedebat” tussen leden van de Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuurbeheer & Visserij en de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Bezoekers kunnen actief deelnemen aan het debat. Meer informatie over het programma in De Rode Hoed vindt u op www.wereldvoedselsite.nl. Internationale dialoog in Brussel Naar aanleiding van Wereldvoedseldag organiseert de IFAP (Internationale Federatie van Landbouwproducenten) op donderdag 10 oktober 2002 in Leuven (B) een bijeenkomst waaraan 16 voorzitters van landbouworganisaties deelnemen uit ontwikkelingslanden en uit geïndustrialiseerde landen. Met de concrete situatie van de deelnemende landen als uitgangspunt, wil deze bijeenkomst bijdragen tot wederzijdse kennis en begrip van de problemen waar boeren in ontwikkelingslanden mee kampen. Om die reden wordt de agenda van de dialoog bepaald door de ontwikkelingslanden, waarbij landbouwbeleid, internationale handel en voedselzekerheid natuurlijk kernbegrippen zijn. Vanuit Nederland neemt Gerard Doornbos, voorzitter van LTO Nederland én van Agriterra, deel aan de dialoog. Toer de Boer In de dagen tussen 10 en 16 oktober organiseert Agriterra een zogenoemde “Toer de Boer”. Zoals de naam al aangeeft, toert Agriterra samen met de in Nederland verblijvende boerenleiders uit o.a. Uruguay, Sénégal, Kenia, Benin, De Filippijnen en Vietnam, langs de gewestelijke land- en tuinbouworganisaties. Iedere dag vindt er op een andere locatie een minidebat plaats en de landbouworganisatie zelf zorgt voor de omlijsting van het geheel, bijv. door culturele activiteiten. Tijdens deze week logeren de boerenleiders bij gastgezinnen in Nederland.

internationale samenwerking tussen ledenorganisaties van het platteland
worldwide information and documentation centre for rural people's organisations

Reacties