Weer een nieuwe grondwet voor Zambia...

12-04-2003

NiZA nodigt u uit voor het Ronde Tafel Gesprek ‘Yet another new Zambian Constitution’ tijdens de Afrikadag van de Evert Vermeerstichting op 12 april in Utrecht.

Grace Manyonga (Non-Governmental Organisation's Co-ordinating Committee, Zambia) wordt geinterviewd door Angelien Eijsink (Tweede Kamerlid - PvdA). Zambia maakt zich op voor haar 4e grondwethervorming in 40 jaar. De Zambiaanse NGO’s vormen een invloedrijke waakhond. Ze volgen het proces zorgvuldig. Op 12 april spreekt Grace Manyonga (NGOCC) over de lobby van Zambiaanse NGO’s m.b.t. de aanstaande grondwetherzieningen. (14.00 – 15.30; ROC Amerikalaan 109, Utrecht) Wat is de kracht en zwakte van Zambiaanse NGO’s? Wat betekent de grondwet eigenlijk voor de Zambiaanse burger? Wat gebeurt er als een grondwet moet worden aangepast op aandringen van de huidige politiek leiders? (vb Malawi, Zimbabwe, Zambia)? Wat betekent het vrouwennetwerk NGOCC voor de Zambiaanse vrouwen? Grace Manyonga is directeur van NGO Co-ordinating Committee. NGOCC is een nationaal netwerk van vrouwenorganisaties die samen 75% van de Zambiaanse vrouwen bereikt. Het Ronde Tafel Gesprek ‘Yet another new Zambian Constitution’ vindt plaats tijdens de Afrikadag van de Evert Vermeerstichting. Afrikadag – Globalisering met een menselijk gezicht (EVS) 12 april 2003 ; ROC Amerikalaan 109 Utrecht 10.00 – 16.00 De Afrikadag biedt workshops, debatten, lezingen, informatiemarkt. Met ook een cultureelprogramma en kinderprogramma. Informatie over het totale programma en aanmelding staat op www.evertvermeerstichting.nl

EVS-dag 12 april (dagprogramma)

Reacties