Weblog ILO Conferentie Genève

03-06-2007

BLOG 2 -  ILO conferentie - Waardig werk essentieel

Inmiddels is de conferentie officieel gestart. Meer dan 3000 deelnemers bespreken komende dagen landen waarin arbeidsnormen worden geschonden. Maar ook ongelijkheid en discriminatie op het werk komen aan de orde. En er komt ook een nieuwe norm die speciaal gaat over die de arbeidsomstandigheden van werkenden in de visserij. Verder staat op de agenda het promoten van ' duurzame ondernemingen' .

 

Voor dat ik iets zeg over dat laatste onderwerp nog iets over deze ILO conferentie zelf. Want, wat is hier nou bijzonder? Die 3.000 aanwezigen zijn zowel vertegenwoordigers van overheden, als van werkgevers- en werknemers. Allemaal maken ze formeel deel uit van de delegatie van hun verschillende landen. Tripartisme dus, dat is wat de ILO zo uniek maakt ten opzichte van andere VN organisaties. Dat de meerderheid dit principe ook serieus neemt blijkt vandaag duidelijk. De plenaire openingszitting van de conferentie verloopt zeer ongewoon.

 

Tripartisme niet zo nodig volgens Afrikaanse kandidaat

Normaal nomineren de overheden een kandidaat als voorzitter voor de conferentie. Dit gebeurt per continent volgens een mooi rotatiesysteem. Dit jaar is Afrika aan de beurt. Nadat de Afrikaanse groep het eens is over de kandidaat, komen de staatshoofden met een andere kandidaat op de proppen, uit Congo Brazzaville. Diezelfde kandidaat zegt vervolgens hardop dat hij het niet zo nodig vindt om met werknemers in zijn land te spreken. Met andere woorden, tripartisme is niet zo nodig.

 

Tijdrovende sessie levert nog geen voorzitter op

Begrijpelijkerwijs heersen er twijfels over deze kandidaad bij zowel de werknemersgroep als de werkgeversgroep. Vervolgens lukt het de Afrikaanse groep niet om het eens te worden over een andere kandidaat. De overheidsgroep vindt een oplossing door dan Albanië te kandideren. Echter plenair stelt Congo zich alsnog ook kandidaat. Het gevolg: er moet gestemd worden. Albanië zou gewonnen hebben. Ware het niet dat het quorum niet wordt gehaald, door de vele onthoudingen. Nu zit de voorzitter van de Beheersraad van de ILO dus voorlopig de conferentie voor. Al met al een tijdrovende sessie. Benieuwd of we er nog uitkomen de komende dagen.

 

Waardig werk essentieel bij armoedebestrijding

Dan nog iets over ' duurzame ondernemingen' . Decent work, of te wel het hebben en creeren van waardig werk is essentieel bij armoedebestrijding. Ondernemingen bieden werkgelegenheid. Echter, het is helaas niet moeilijk om voorbeelden te noemen van situaties waar de werkgelegenheid absoluut niet duurzaam te noemen is. Denk maar eens aan de vele vrouwen in vrijhandelszones. Hun rechten komen amper op de agenda. Miljoenen mensen proberen in de zogenaamde informele economie in hun levensonderhoud te voorzien. Elke vorm van zekerheid of bescherming ontbreekt daar.. Tijdens deze conferentie praten we over hoe we kunnen bijdragen aan duurzame ondernemingen. En dan gaat het zowel over economische, milieu- als sociale aspecten.

 

Het verlanglijstje van de werknemers

De 4 belangrijke pijlers bij waardig werk zijn:

  • respect voor arbeidsrechten
  • goede werkgelegenheid
  • goed functionerende sociale dialoog
  • sociale zekerheid.

Hoog op het wensenlijstje van de werknemers bij deze discussie staan dan ook acties gericht op het naleven van de vrijheid van organisatie, van collectieve onderhandeling en verbetering en versterking van de sociale dialoog.

 

 

 

BLOG 3 - ILO conferentie  -  Huishoudelijk werkers in de aandacht

Vandaag is er op de ILO conferentie speciale aandacht voor huishoudelijk werkenden. Een groep die werkt in vaak zeer slechte omstandigheden. Bovendien zijn ze moeilijk te bereiken zijn en ze vallen vaak niet onder de arbeidswetgeving. Dat maakt het extra moeilijk verbetering in hun situatie te brengen.
CNV-er Margreet Vrieling is blij met die aandacht op de derde dag van de ILO conferentie. 'Want dat maakt hun problemen zichtbaar. En hopelijk gaan de delegaties bij terugkeer er daardoor in hun land ook echt iets aan doen.'

Want hoe weinig zichtbaar huishoudelijk werkers ook zijn. Het gaat wel om tientallen miljoenen mensen. En de vraag naar huishoudelijk werkers blijft toenemen. Dat komt enerzijds door vergrijzing. En ouders met jonge kinderen zorgen ook voor groei.

Ondanks groei geen verbetering
Helaas blijven de werkomstandigheden ondanks die groeiende vraag verre van rooskleurig:
• slecht betaald,
• zonder contract,
• superlange werkdagen,
• weinig of geen vrije dagen,
• afgezonderd van eigen familie,
• niet verzekerd,
• gebukt gaand onder fysieke, verbale en psychologische intimidatie
Dat zijn over de hele wereld de zijn kenmerken van huishoudelijk werk dat meest vrouwen en kinderen doen.

Exploitatie migrantenvrouwen
Excessen van exploitatie van migrantenvrouwen zijn regelrechte vormen van moderne slaverij. Hun paspoort wordt ingenomen.  Opkomen voor zichzelf kunnen ze haast niet. Want ze spreken de lokale taal vaak nauwelijks.

Lange dagen zwoegen en schrobben
Ongelofelijke aantallen kinderen zwoegen lange dagen. Het is wrang: Ze leggen schone schooluniformpjes klaar voor kinderen van hun werkgever. Die gaan naar school. Zelf blijven ze achter om te schrobben. Naar schatting 300.000 kinderen werken als huishoudelijke hulp alleen in Dhaka (Bangladesh) en 680.000 in Indonesie. En dat zijn slechts een paar cijfers.

Huishoudelijk werkers vallen niet onder arbeidswetgeving
Groot probleem is dat dit werk veelal niet onder de arbeidswetgeving valt. Maar, rechten hebben deze vrouwen en kinderen uiteraard wel Ook voor hen gelden de fundamentele arbeidsnormen. Kinderen horen niet te werken, zij horen te leren op school. En de vrouwen hebben het recht zich te organiseren.

CNV Internationaal stimuleert organisatie huishoudelijk werkers
Huishoudelijk werkers zijn moeilijk te benaderen. Juist daarom stimuleert CNV Internationaal haar partnerorganisaties om deze werkenden op te zoeken en te organiseren. Juist voor hen geldt: samen staan we sterker.

Het CNV heeft via haar partnerorganisaties onderzoek gedaan naar huishoudelijk werkers. En er is een gerichte campagne gestart: Maak huishoudelijk werk wereldwijd schoon.

Kijk op www.schoonwerk.nl voor de speciale actie gericht op Sri Lanka

Download het onderzoeksrapport.

Alles over de ILO en deze conferentie

Alles over de ILO en deze conferentie

Teken de petitie op www.schoonwerk.nl

Reacties