VN ondervraagt Nederland over naleving Vrouwenverdrag

29-01-2007

De Nederlandse delegatie, die werd geleid door Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, sprak woensdag met het VN-Comité over de naleving van het Vrouwenverdrag. Het Comité stelde kritische vragen over het rapport dat Nederland hierover heeft ingediend. Aan de orde kwamen onder andere de volgende vragen. Waarom krijgen plegers van huiselijk geweld bij een huisverbod wél gratis rechtsbijstand en slachtoffers niet? Wat gaat de Nederlandse regering doen aan de stereotypering van vrouwen uit etnische minderheden? Waarom levert de regering niet voldoende cijfermateriaal waaruit blijkt op welke terreinen en waarom vrouwen achterblijven in de Nederlandse samenleving?

 

De Nederlandse organisaties concluderen dat de antwoorden van de regering de problemen bevestigen die zij in hun schaduwrapport "Taking Women's Rights Seriously?" aankaarten. Zij bespraken eerder deze week hun zorgen met het Comité.

 

De organisaties stellen dat de Nederlandse voortrekkersrol op het gebied van vrouwenrechten verleden tijd is. Het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeerde in december al dat de emancipatie in Nederland stagneert. Het percentage werkende vrouwen is sinds 2002 nauwelijks toegenomen. Ook verdienden vrouwen in 2004 gemiddeld 19% minder dan mannen.  

 

De Nederlandse regering doet ten onrechte alsof ongelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen alleen een probleem van migrantengemeenschappen is. Nieuwe wetgeving wordt zelden getoetst op de effecten voor de emancipatie. Zo worden vrouwen benadeeld door de verhoging van de inkomenseis voor gezinshereniging, omdat zij gemiddeld minder verdienen. De regering zou meer maatregelen moeten nemen tegen huiselijk geweld en het VN-Vrouwenverdrag moet breder bekendgemaakt worden.

 

Op basis van de informatie van de regering en van de vrouwenorganisaties zal het VN-Comité aanbevelingen opstellen. De organisaties hopen dat de VN Nederland zal aansporen om meer maatregelen te nemen tegen vrouwendiscriminatie en voor emancipatie. Zij stellen dat het tijd is dat Nederland haar reputatie van vooruitstrevendheid op het gebied van vrouwenrechten weer waarmaakt. Als eerste stap adviseren zij om in het regeerakkoord emancipatie opnieuw een prominente plaats te geven.

www.hom.nl

http://www.njcm.nl/upload/NLschaduwrapportage.pdf

Reacties