VN Kindertop 8 - 10 mei

07-05-2002
Door: OneWorld
Bron: Platform VN-Kindertop

Op de agenda in New York staat een ambitieus Actieplan ‘A World fit for children’ om ervoor te zorgen dat alle kinderen krijgen waar ze recht op hebben: zorg, bescherming, onderwijs, kansen op ontplooiing en respect voor hun mening. Aanvankelijk had de VN Kindertop plaats moeten vinden in september 2001, maar ten gevolge van de ramp op 11 september is de Vergadering uitgesteld.

De VN Conferentie in mei a.s. is de tweede Kindertop in de geschiedenis. Tijdens de historische Wereldtop voor Kinderen in 1990, georganiseerd naar aanleiding van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, nam een ongeëvenaard gezelschap van wereldleiders het eerste Actieplan aan, ter verbetering van de levensomstandigheden van kinderen. In 2000 zou ieder kind toegang moeten hebben tot basisonderwijs en schoon drinkwater, de kindersterfte zou met een derde moeten zijn verminderd en ondervoeding bij kinderen zou met de helft moeten zijn teruggebracht. Deze doelen zijn slechts ten dele gehaald.

Kindertop

Reacties