VISIT start promotiecampagne voor duurzaam toerisme

12-03-2002
Door: OneWorld
Bron: VISIT

De gezamenlijke campagne moet bijdragen aan een grotere bekendheid bij de toerist en bij de reisindustrie van díe accommodaties, die zich inspannen op milieugebied. Dat wil zeggen dat zij zich inzetten voor energie- en waterbesparing, afvalscheiding, het gebruik van regionale (biologische) producten, natuur- en landschapsbescherming en het verschaffen van informatie over natuur en milieu. Daarnaast werkt VISIT aan de totstandkoming van een gemeenschappelijke set van criteria voor de toekenning van een toeristisch milieukeurmerk.

In eerste instantie gaat het om tien keurmerken uit Nederland, Frankrijk, Schotland, Scandinavië, Denemarken, Oostenrijk en Italië. Het Nederlandse keurmerk is de Milieubarometer met meer dan 200 deelnemende campings, vakantieparken, hotels en groepsaccommodaties.

Voor de milieubewuste toerist is het op dit moment nauwelijks mogelijk om wijs te worden uit de tientallen verschillende milieukeurmerken met ieder hun eigen criteria. Daarom heeft een aantal keurmerken zich op initiatief van ECEAT, het Europees Centrum voor Eco en Agro Toerisme en het internationale netwerk ECOTRANS verenigd om gezamenlijk te werken aan het promoten van duurzaam toerisme in Europa.

VISIT
European Centre for Eco Agro Tourism

Reacties