Verklaring Greenpeace over aftreden voorzitter Britta Böhler

15-05-2002
Door: OneWorld
Bron: Greenpeace NL

Britta Böhler treedt terug omdat deze moord sterk in verband wordt gebracht met de milieubeweging. Greenpeace heeft direct resoluut afstand genomen van deze gewelddadige aanslag. Als milieuorganisatie streven wij naar een duurzame samenleving waarin mensen op een vreedzame wijze met elkaar omgaan.

Greenpeace Nederland heeft het voorzitterschap van Britta Böhler altijd zeer gewaardeerd. Zij was zeer begaan met de organisatie en heeft zich voor de volle 100% ingezet voor de doelen van Greenpeace.

Zij wordt voorlopig opgevolgd door Gerrit Hoekman, de huidige penningmeester en vice-voorzitter.

Greenpeace NL

Reacties