Veeteelt in Moldavië

20-04-2005
Door: Agriterra

Op het erf is de maïs ingekuild in een groot gat, afgedicht met plastic folie en daarover een compleet dak van asbestcement platen tegen het inregenen. Een paar grote hopen gedroogde luzerne staan ernaast, net als veel oude werktuigen die meegenomen zijn uit de voormalige staatsboerderijen. Van een oude silo heeft Leonid een watertoren gemaakt. Hij vertelt dat hij in de buurt voor gek werd verklaard toen hij 3 jaar geleden zijn bouwmaterialen voor een nieuwe schuur bij elkaar sleepte. De hardwerkende boer bouwde een grupstal voor 17 koeien, een zelf ontworpen constructie. Het blijkt een schone frisse stal te zijn.
Opvallend waren de toch meest magere koeien. Er ligt wat luzerne bij ze en de maïs is heel grof gehakseld, op wel 5 cm lengte. De maïshakselaars komen nog uit het kolchozen tijdperk.

Nollen: "Op onze vraag hoe de koeien water krijgen, vertelt de boer dat hij twee keer per dag met emmers langsgaat. Een paar koeien hadden drinkbakjes maar door de lage waterdruk werkt dat niet. Leonid melkt de koeien drie maal daags met de hand en de dagproductie ligt op 15 liter melk. Het vetgehalte is gemiddeld 3,6%. Als 's zomers de koeien naar de gemeenschappelijke weidegronden gaan, worden ze twee maal daags gemolken. De melkproductie loopt dan verder terug door de slechte voeding. De melkprijs is erg laag, omgerekend ongeveer 12 eurocent per liter."
Achter de stal ligt een grote hoop mest en de gier loopt via gaten in de mestgrup de helling af. Omdat er ook 51 hectare goede landbouwgrond ligt waar Leonid snijmaïs, luzerne, suikerbieten en gerst verbouwt, stellen Nollen en Zandbelt voor erg zuinig te zijn op de mest. Zij adviseren de gier apart op te vangen en voor de mest een betonplaat te maken met zijmuren. Ook adviseren ze om via een communicerend watersysteem de koeien en kalveren de hele dag over vers water te laten beschikken. Ze zullen dan meer voer opnemen en beter produceren. De maïs kan minder rijp gehakseld worden of korter, zodat de vertering in de koe beter wordt.
"Omdat de koeien via KI worden bevrucht en de boer natuurlijk streeft naar een hogere productie, waarschuwden we hem om geen koeien te fokken met een te hoge genetische melkaanleg. Zeker niet gezien hun omstandigheden. Dit zorgt voor nog grotere gezondheidsproblemen", aldus Jan Nollen.
Tijdens het middagmaal vertelt de familie over de traditie om tijdens Kerst voor alle koeien koek te bakken. Direct na het afkalven kreeg ze er een, hopende dat ze gezond mag blijven.

0504-melkBij de boerderij is ook een verzamelpunt van melk voor het hele dorp. Met een doek als zeef wordt de melk verzameld in de melkbussen. Zo kan ook de melk van kleine boeren tot waarde worden gebracht. De melk wordt eerst opgeroomd en vervolgens wordt door een proef vastgesteld of de melk niet zuur is geworden. Jan Nollen: "Aan de gezichten van de verschillende boeren was af te lezen hoe belangrijk dit moment is. De melkkwaliteit van deze verzamelpunten blijkt een groot probleem voor de verwerkers. De melkveehouders in Moldavië zijn nog niet uit het diepe dal geklommen."

De meegebrachte kilo graszaadmengsel 'om te proberen of het een alternatief kan zijn voor luzerne' wordt door Leonid zeer op prijs gesteld. Jan Nollen en Bennie Zandbelt hopen dat de handreikingen bijdragen aan betere leefomstandigheden voor deze collega. Zij nemen hartelijk afscheid en gaan op weg voor het volgende bedrijfsbezoek.

Reacties