Uitvoerregels diamanten aangescherpt om Afrikaanse oorlogen te stoppen

05-05-2003

Voorheen konden landen gemakkelijk deelnemen aan het Kimberley Proces voor de certificering van ruwe diamanten. Het insturen van een verzoek tot deelname was in principe genoeg. Vanaf 31 mei 2003 moeten landen goedgekeurd zijn door een toelatingscommissie.

De toelatingscommissie gaat schriftelijk na of de wetten van de betrokken landen voldoen aan de gestelde eisen. Landen moeten bijvoorbeeld kunnen aantonen dat alle diamanthandel wordt gedocumenteerd met afschriften van officiële banken. Ook worden landen verplicht te melden of er in hun land rebellen actief zijn in diamanthandel en zo ja, waar. De Europese Unie heeft haar wetgeving op orde en krijgt waarschijnlijk gemakkelijk de goedkeuring van de toelatingscommissie. Voor landen als Angola, de Democratische Republiek Congo en Congo Brazzaville ligt dat moeilijker. Als deze landen (tijdelijk) worden uitgesloten van handel in diamanten, lijden zij daardoor ernstige economische schade. Ook de Europese Unie voelt de financiële gevolgen, omdat de Unie dan geen diamanten meer uit die landen kan importeren. De Centraal Afrikaanse Republiek krijgt een speciale delegatie op bezoek die gaat bepalen of dit land zich houdt aan de gemaakte afspraken. Sinds de staatsgreep in maart van dit jaar, twijfelen de deelnemers aan het Kimberley Proces of zij deze republiek nog willen betrekken in het proces. Fatal Transactions, een internationale campagne tegen de handel in bloeddiamanten, is blij met de geboekte vooruitgang. Campagnecoördinator Judith Sargentini: "De tijd van blufpoker is voorbij. Deelnemende landen moeten hun kaarten op tafel leggen. Anders doen ze niet meer mee." Anderzijds vindt Fatal Transactions het jammer dat er in Johannesburg niet is gesproken over de wenselijkheid van deelname van Zimbabwe, de Democratische Republiek Congo en Congo Brazzaville. Bovendien is er weer niet gesproken over het invoeren van geregelde controles. Door het Kimberley Proces proberen bedrijven, regeringen en NGOs een certificeringsysteem voor schone diamanten te ontwikkelen. Met deze diamanten worden bloedige oorlogen in landen als de Democratische Republiek Congo gefinancierd.

campagne fatal transactions

Reacties