Tropische landkaarten KIT via Internet toegankelijk

09-12-2005

Het KIT heeft een uitgebreide collectie land- en zeekaarten van (sub)tropische landen. Per land zijn er topografische overzichtskaarten en kaartseries, stadsplattegronden, thematische kaarten en nationale atlassen. In totaal gaat het om zo'n 27.000 kaarten en meer dan 1.000 atlassen. De collectie wordt veelvuldig geraadpleegd voor wetenschappelijk onderzoek en voor de planning van ontwikkelingsprojecten en noodhulp- en vredesoperaties. Ook vormt de verzameling een bron voor internationale arbitrage over het vaststellen van land- en zeegrenzen. De basis van de verzameling bestaat uit kaarten van Nederlands-Indië, de Nederlandse-Antillen en Suriname uit de tijd dat het KIT nog opereerde als 'Koloniaal Instituut'.

De belangstelling voor directe raadpleging van de collectie neemt de laatste jaren toe. Het op een moderne wijze beheren en behouden van dit bijzondere documentaire erfgoed stelt ook hoge eisen. Om aan beide overwegingen tegemoet te komen nam het KIT het initiatief zijn volledige collectie land- en zeekaarten uit de periode 1850-1950 te digitaliseren en toegankelijk te maken via Internet. Het Instituut is de eerste in Nederland die dat op deze manier doet. De kaarten zijn via de bibliotheekcatalogus oproepbaar. De speciaal ontwikkelde programmatuur, gebaseerd op Open Source Software, heeft een aantal unieke functies. Zo kan op geografische locatie worden gezocht en is binnen seriekaarten navigatie van kaart naar kaart mogelijk.

Symposium

Tegen deze achtergrond organiseert het KIT op 13 december het symposium 'Oosterlengte - Westerlengte: een nieuwe toekomst voor historische kaarten'. Doel is ervaringen met digitalisering te delen en de aandacht te vestigen op belang, relevantie en gebruik van historische kaarten en erfgoedcollecties. Naast de lancering van de digitale collectie omvat het programma presentaties over behoud en digitalisering van documentair erfgoed, lezingen over nut en noodzaak van historische kaarten voor wetenschappelijk onderzoek, en toekomstige toepassingen van gedigitaliseerd (koloniaal) erfgoed.

Jeanine Tieleman (Hoofd Documentair Cultureel Erfgoed) en Peter Levi (dé kaartenexpert van het KIT) schetsen achtergrond en resultaten van het KIT-digitaliseringsproject. Ook is er aandacht voor technische aspecten van het project, zoals papierconservering en de ontwikkeling van software. Drie wetenschappers presenteren actueel onderzoek waarin historische kaarten essentieel zijn. Alex van Stipriaan Luïscius, conservator van het KIT Tropenmuseum vertelt over kaarten van Suriname, Robert Cribb van de Australian National University, vertelt over zijn cartografisch historisch onderzoek in Indonesië en Amrit Gomperts presenteert bevindingen van een recent bezoek aan Oost-Java waar hij de route volgde van een reis van de 14e eeuwse  Indonesische koning Hayam Wuruk. Dagvoorzitter is Ferjan Ormeling, hoogleraar Cartografie aan de Universiteit Utrecht.

Noot voor de redactie

-  Contact: Rolf Wijnstra (KIT Communicatie): T. 020 568 8296 -  M. 06 410 43 448.

- Het symposium 'Oosterlengte - Westerlengte' vindt plaats op dinsdag 13 december 2005 in het KIT, Mauritskade 63, Amsterdam. Tijd: 10.00- 17.00u.

- Voor programmainformatie zie: www.kit.nl/ils/ned/html/symposium.asp  

www.kit.nl/ils/ned/html/symposium.asp

Reacties