Thema 'Srebrenica' in IKV discussieforum

17-04-2002
Door: OneWorld
Bron: IKV

Op 27 maart j.l. presenteerde het IKV een brochure over Srebrenica, een tweetal weken voordat het NIOD zijn rapport over Srebrenica publiceert. De IKV-brochure wil vooral twee vragen beantwoorden.
- Waarom was de verdediging van de enclave Srebrenica niet succesvol?
- Waarom lukte het niet om de Moslims, na de val van de enclave, te beschermen?
We weten immers wat er toen gebeurde. Meer dan 7.500 mensen, vooral mannen, werden vermoord. De titel van de brochure is dan ook: “Srebrenica. De genocide die niet werd voorkomen”.

De brochure wil een bijdrage leveren aan het achterhalen van de waarheid. De auteur, Mient Jan Faber, zocht en vond vele, ook niet eerder publiek gemaakte, bronnen. Hij voerde tientallen gesprekken, in Nederland en in Bosnië.
De overlevenden voeren al vele jaren lang hun “Campagne voor Waarheid en Gerechtigheid”. Na het VN-rapport (november 1999) en het Franse rapport (november 2001) zullen de IKV-brochure en ongetwijfeld ook het NIOD-rapport elementen toevoegen aan 'de waarheid' over Srebrenica.

Maar de vraag naar de gerechtigheid is nog moeilijker te beantwoorden. Als de Nederlandse politiek komt tot het vaststellen van eigen (politieke en militaire) verantwoordelijkheden, wat moeten daarvan dan de consequenties zijn – vooral waar het gaat om de politiek zelf? In de discussies wordt vaak vooral gekeken naar de Dutchbatmilitairen en minder naar de aansturing van Dutchbat vanuit Den Haag. Wat mogen we van de politiek verlangen? Steun aan de overlevenden is zeker belangrijk! Herstelbetalingen? Moet een kersverse minister van Defensie aftreden vanwege falen van zijn of haar voorganger(s)? Moet de nieuwe premier, namens Nederland, in Bosnië-Herzegovina zijn verontschuldigingen aanbieden? Waarom niet? Laten we daar eens mee beginnen!

Reageer!
U kunt reageren op de stelling. Mocht u niet de beschikking hebben over een computer met internetaansluiting, dan kunt u uw bijdrage toesturen naar het IKV-secretariaat. Wij zorgen er dan voor dat uw reactie aan het forum wordt toegevoegd.

Wat vindt u van deze stelling? Wat vindt u dat de Nederlandse bijdrage moet zijn? Uw reactie op bovenstaande vragen brengt ons op nieuwe ideeën.
Dus... klim in de pen (of achter het toetsenbord) en geef hier uw reactie.

IKV Discussieforum
reactieformulier
reactieformulier

Reacties