Succes marktliberalisering vereist extra ontwikkelingsinspanning gericht op kleine boeren

22-05-2003
Door: Agriterra
Bron: Agriterra

Nog belangrijker is dat het economisch beleid van veel ontwikkelingslanden zo is bijgesteld dat er nu geen sprake meer is van een algemene benadeling van de landbouw. De structurele aanpassing en de liberalisering van markten, en bovenal het herstel van reële wisselkoersen, heeft een gezonde uitwerking op het gevoerde beleid in ontwikkelingslanden. In bepaalde gevallen is zeker nog sprake van beleid dat negatief uitwerkt voor de landbouwsector, maar belangrijker zijn nu de verschillen binnen die sector. Sommige gewassen krijgen alle steun en de producenten ervan kunnen een aardig inkomen verdienen. In Paraguay zit de sojaproductie in de lift, terwijl de katoenproductie in het slop raakt. Katoen is in Paraguay een product van het agrarisch kleinbedrijf. De sojaproductie is volledig in handen gekomen van multinationals die de lokale producenten uit de markt drukten. Studies van de landbouw in Afrika en Latijns Amerika lijken het beeld te bevestigen dat er negatieve druk is op de inkomens en productiecapaciteit van kleine boeren.

Internationaal Seminar Deze zaken worden besproken in een Internationaal Seminar ‘From Plunder to Economic Democratisation’ dat Agriterra op 4 juni vanaf 16:00 uur organiseert in Musis Sacrum te Arnhem, in aanwezigheid van voorzitters van landbouworganisaties uit ontwikkelingslanden (Vietnam, Senegal, Uruguay, Benin, Guinee, Brazilië, Nicaragua, Filippijnen en Kenia) en Europese landen, waaronder LTO Nederland (Doornbos), Boerenbond België (Devisch), NFU Engeland (Gill), Italië (Serra-Caracciolo) en Noorwegen (Håskjold). Op het seminar gaan ze in debat met elkaar en met economen, vertegenwoordigers van ontwikkelingsorganisaties en van de ministeries van LNV en Buitenlandse Zaken. LTO Nederland en Agriterra wijzen erop dat de marktliberalisering gepaard moet gaan met een veel grotere ontwikkelingsinspanning gericht op juist de sector van gezinslandbouw, vooral de producenten van voedsel. Met internationale steun kunnen deze boeren hun productie en handelscapaciteit op peil brengen. Ook zou er meer ruimte moeten komen voor verwerking van landbouwproducten in ontwikkelingslanden en zou de markttoegang voor verwerkte producten sterk verruimd moeten worden. Zij wijzen op de rol van de georganiseerde landbouw in de ontwikkeling en democratisering van ontwikkelingslanden. Werkwijze Agriterra Ontwikkelingssamenwerking vindt bij Agriterra niet plaats via overheden of tussenpersonen, maar rechtstreeks van boer tot boer of van plattelandsvrouw tot plattelandsvrouw. Sinds de lancering in maart 1998 hebben we hard gewerkt en een unieke aanpak ontwikkeld voor de internationale samenwerking tussen plattelandsledenorganisaties in Nederland en in ontwikkelingslanden. Samenwerken is waar Agriterra voor staat. Door samenwerking helpen we organisaties van plattelandsbewoners in de Derde Wereld zich te versterken. Daarmee kunnen ze hun toekomst in eigen hand nemen.

Reacties