Studie naar vooroordelen in schoolboeken in Marokko

10-12-2005
Door: HREA

In de studie zijn vijftig schoolboeken geanalyseerd. Teams bestaande uit leerkrachten, inspecteurs, ouders en mensenrechtenactivisten in de steden Tétouan, Fez, Rabat, Casablanca en Marrakech screenden schoolboeken op stereotypen en vooroordelen over vrouwen. "Hoewel schoolboeken voor de meeste vakken in het onderzoek zijn meegenomen, is de nadruk vooral gelegd op die vakken waarin mensenrechtenonderwerpen en de gelijkwaardigheid van vrouwen en meisjes aan bod komen", verklaart HREA projectcoördinator Moestafa Kak. Schoolboeken voor de vakken Arabisch, kunst en literatuur, Frans, gezinsleer, aardrijkskunde, geschiedenis en Islam werden geanalyseerd. De studie werd uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs.

De voorlopige resultaten tonen onder meer aan dat in schoolboeken voor diverse vakken geen vrouwelijke auteurs worden behandeld. In het basisonderwijs is bijvoorbeeld de verwijzing naar vrouwelijke schrijvers beperkt tot 5% in vergelijking met 95% voor mannelijke schrijvers. Dit percentage is nog lager in het middelbaar onderwijs waarin sprake is van slechts 3% verwijzingen naar vrouwelijke schrijvers. "Een andere opvallende observatie is hoe stereotypen het ontwikkelingsproces van schoolboeken zelf kunnen beïnvloeden. Wij ontdekten bijvoorbeeld dat ruim 60% van de auteurs van de schoolboeken voor het vak huishoudkunde vrouwen zijn", besluit Moestafa Kak.

 

Het Marokkaanse ministerie van Onderwijs heeft de studie vanaf het begin gesteund en heeft met de aanbevelingen van HREA ingestemd. De minister van Onderwijs woonde vandaag de persconferentie in Rabat bij. Als een van de vervolgactiviteiten zal begin volgend jaar een studiedag worden georganiseerd, waarop medewerkers van het ministerie en lokale vrouwen-NGO's de implicaties van de studie in detail zullen bespreken. De volledige resultaten van de studie en de aanbevelingen zullen in januari 2006 worden gepubliceerd.

Meer informatie is te vinden op www.hrea.org. Ook kunt u contact opnemen met dhr. Frank Elbers, tel. 06-25596223, e-mail: felbers@hrea.org of in Casablanca met dhr. Moestafa Kak, tel. 00 212 22 22 99 38 of e-mail: mkak@hrea.ma.

Reacties