Stichting MWVM wil bredere samenwerking van boeren ondersteunen

21-08-2003
Door: Agriterra
Bron: Agriterra

De MWVM geeft hulp aan slachtoffers van oorlogsgeweld in voormalig Joegoslavië. Doel is om de mensen middelen in handen te geven om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Met financiële ondersteuning van Agriterra bezochten Peter Mertens en Rolf Grooten in de week van 14 juli tot en met 24 juli Kroatië. Daar traden zij wederom in contact met de boeren aldaar om te bekijken of de mechanisatiekringen kunnen worden uitgebreid tot een breder samenwerkingsverband tussen boeren onderling.

Mechanisatiekring De mechanisatiekring zorgt voor de verdeling van machines aan boeren. Deze landbouwwerktuigen worden door de Nederlandse stichting Mensen Werken voor Mensen (MWVM) uit Nederland aangeleverd. Een Kroatische boer koopt een machine van de door de MWVM opgerichte mechanisatiekring. Je kunt zo'n mechanisatiekring vergelijken met een coöperatie. De boeren kopen een machine op krediet. Afbetaling gebeurt door middel van termijnbetalingen of het leveren van een tegenprestatie. Een boer kan bijvoorbeeld zijn landbouwmachine inzetten bij boeren die zelf geen machine hebben. Het kredietgeld gebruikt de mechanisatiekring om zichzelf in stand te houden. Uitbreiding van taken De stichting Mensen Werken voor Mensen wil onderzoeken of de mechanisatiekring zijn (voorlichtende) taken kan uitbreiden. “Een bredere samenwerking is haalbaar. De lokale bevolking ziet hier wel iets in”, weet Rolf Grooten. De bedoeling is, dat straks niet alleen machines worden geleverd via de mechanisatiekring, maar dat de boeren cursussen krijgen, onder andere in de omgang met apparatuur en de afzet van producten. De vrijwilliger Grooten ondervond bij boeren een magere kennis als het aankwam op de afzet van producten. “Dat komt omdat deze mensen in een centraal geleide planeconomie nooit te maken hebben gehad met de totale productieketen. Ze waren gewend dat alles van bovenaf voor ze werd geregeld. Nu moeten ze zelfstandig nadenken.” Hoe de bredere samenwerking er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. “Als stichting kunnen wij de mensen structuur geven en waar mogelijk bijsturen.”

Reacties