Stichting Horizon Holland helpt weeskinderdorp in Haïti

05-02-2010

Het team bestaat uit twee artsen, vier verpleegkundigen en teamleider. Het team zal in eerste instantie hulpverlenen aan het kinderdorp Bon Repos in Port au Prince, waar naast ca. 700 weeskinderen, vele slachtoffers uit de omgeving zijn aangemeld die hulp behoeven. De vrijwilligers van de stichting Horizon Holland in Den Haag werden ingeroepen door de stg. ‘Hart voor Haïti’ die het kinderdorp lokaal ondersteunt. Het team verblijft ruim drie weken in Haïti. Een tweede en een derde team staan gereed om hun activiteiten voort te zetten afhankelijk van de lokale situatie. Horizon Holland in Den Haag spant zich in om deze vervolgacties mogelijk te maken. Zij werkt daarin samen met ‘Hart voor Haïti’ die lokaal voor de logistiek en de logies van het team zorg draagt. De teamleden werden eerder ingezet na de Tsunami, tijdens de burgeroorlog op de Molukken en na de aardbeving in Atjeh, en hebben alle ervaring met spoedeisende hulp. Het ligt in de verwachting dat ter plaatse nog langere tijd behoefte blijft bestaan aan medische hulp. De uitzending is mede mogelijk gemaakt door het St. Antoniusziekenhuis in Utrecht, het Viecurie Medisch Centrum in Venlo, het Tergooienziekenhuis in Blaricum, en de Regionale Ambulance Voorziening in Tilburg, die het team ook met materiaal en middelen ondersteunen. Daarnaast heeft de reisorganisatie Arke-Fly de vliegpassages ter beschikking gesteld en zal ook de hulpmiddelen gratis vervoeren. Het team zal landen in de Dominicaanse Republiek en zal Port au Prince over land bereiken.

Reacties