Stichting Contactgroep Wehl ondersteunt moeders in Congo

09-04-2004
Door: Agriterra
Bron: Agriterra

De Stichting Contactgroep Wehl is al 25 jaar actief op het gebied van fondseninzameling voor ontwikkelingshulp. De afgelopen jaren heeft ze diverse activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor de vrouwen van de Boerenunie voor de ontwikkeling van de Bushi (UPDBu). De UPDBu is een boerenvakbeweging die een belangrijke rol speelt in de belangenbehartiging en ondersteuning van boeren in de Bushi regio. De organisatie heeft ruim dertienduizend leden, waarvan meer dan achtduizend vrouwen.

Concreet hebben door de bijdrage van de Contactgroep Wehl in 2003 146 moeders geprofiteerd van een bijdrage uit het kredietfonds. De deelnemende vrouwen krijgen een bedrag toegekend dat afhankelijk is van de activiteiten en de interne organisatie van de verenigingen waarvan ze lid zijn. Na het ondertekenen van een contract krijgt elke moeder een bedrag tussen tien en twintig dollar. Gedurende tien maanden betalen de moeders per maand tien procent van het ontvangen bedrag terug. Daarnaast betalen ze een rente van tien procent aan hun vereniging. Het terugbetaalde geld kan worden geleend door twee of drie nieuwe ‘ondernemers’. De rente wordt gebruikt om onkosten mee te dekken en om opnieuw leningen mee te verstrekken. Het geleende geld wordt voornamelijk gebruikt voor detailhandel en de doorverkoop van brandhout, houtskool, agrarische producten, vis, koffie, lokale dranken, kleding en andere basisbehoeften. Veel vrouwelijke leden van UPDBu die nog niet in aanmerking kwamen voor een krediet hebben inmiddels ook interesse getoond in het ontplooien van dergelijke activiteiten. Er is met name behoefte aan het lenen van grotere bedragen. De vrouwen verwachten door meer te investeren een hogere opbrengst te kunnen krijgen.

Reacties