Stem van de boer wordt eindelijk gehoord in India

24-02-2005
Door: Agriterra

Een unieke gelegenheid tot interactie met leden van het parlement, de minister van landbouw, de minister van financiën en andere leden van de Indiase overheid.

Subsidie op agrarische producten om te kunnen concurreren in de internationale markt.
Minder investeringen vanuit de overheid in de publieke sector (vooral olie en telecom) en meer investeringen in irrigatie.

Het was de eerste keer dat er een dergelijke bijeenkomst op landelijk niveau plaatsvond en zoveel politieke weerslag vond. Van oudsher worden in India de belangen van landbouw en de rurale bevolking die hiervan afhankelijk is, ondergesneeuwd door de belangen van de industriële en dienstensector, waar politiek gezien de prioriteit ligt. En dat terwijl in India 60% van de beroepsbevolking in de landbouw werkt! Een gezamenlijke stem richting politiek is dan ook meer dan noodzakelijk om de aandacht op de landbouwsector te vestigen.

die de FAA-AP in de organisatie van deze bijeenkomst had, laat zien dat deze programma's daadwerkelijk leiden tot meer boereninvloed. Het is een van de weinige organisaties die daadwerkelijk in staat zijn de boerenproblematiek op de agenda van de overheid te krijgen.


 

Reacties