Slotconferentie Migratie en Ontwikkeling & Prijsuitreiking van de Ideeënwedstrijd 2010

17-11-2010

De conferentie "Strategieën in het huidige politieke en maatschappelijke klimaat"
is de afsluitingsactiviteit van Migratie en Ontwikkeling 2010, een project dat
door SMS en Stichting Oikos - met steun van Cordaid - uitgevoerd wordt. Om 13:00
uur start de conferentie met een Kennisplaza. Hier zijn o.a. Cordaid, NCDO, Impulsis
en Wilde Ganzen aanwezig om in een speeddate concrete adviesvragen van iedere
geïnteresseerde te beantwoorden. De ambassadeurs van de Ideeënwedstrijd presenteren
hun succesvolle projecten. Dit is een unieke kans om direct advies te krijgen
over uw project!

Na de opening zal Kathleen Ferrier, lid 2e kamer (CDA) en juryvoorzitter van de
Ideeënwedstrijd, een lezing geven met betrekking tot Migratie en Ontwikkeling. Vervolgens
zullen partijen uit het veld door middel van een paneldiscussie hun visie
geven op de huidige ontwikkelingen. Hierbij is er voldoende ruimte voor het publiek
zich in dit gesprek te voegen. Na de pauze wordt een beeld geschetst van de maatschappelijke
context van de Ideeënwedstrijd: hoe is deze verlopen sinds de start in
2003 en wat is de rol van migranten(organisaties) bij politieke veranderingen en
Internationale Samenwerking.

Aansluitend op de conferentie vindt de Prijsuitreiking plaats van de Ideeënwedstrijd
2010. Onder leiding van juryvoorzitter Kathleen Ferrier worden de winnaars
bekend gemaakt.

Vriendelijk verzoeken wij u zo spoedig mogelijk (uiterlijk vóór 10 december) het
bijgesloten deelnameformulier terug te sturen in een ongefrankeerde enveloppe
naar: Stichting Oikos, Antwoordnummer 51008, 3501 VB Utrecht. U kunt zich ook
telefonisch of via e-mail opgeven. Daarvoor kunt u contact opnemen met het secretariaat
van Stichting Oikos: tel. 030-2361500, e-mail: oikos@stichtingoikos.nl.

Voorlopig Programma:
13.00 - 14.00

Inloop, ontvangst met koffie en thee en Kennisplaza: speeddates
met o.a. Cordaid, NCDO, Impulsis en Wilde Ganzen en projectpresentatie
door ambassadeurs van de Ideeënwedstrijd
14.00 - 14.10
Welkom en opening door Ineke Bakker, directeur Oikos
14.10 - 14.30
Lezing over Migratie en Ontwikkeling door Kathleen Ferrier, lid
Tweede Kamer (CDA) en juryvoorzitter van de Ideeënwedstrijd
14.30 - 15.30
Panelgesprek - 'Strategieën in het huidige politieke en maatschappelijke
klimaat': Joep van Zijl (Cordaid), Arnaut Eimers (NCDO), Wilde Ganzen en Kathleen Ferrier
Discussie met de zaal
15.30 - 15.45
Pauze
15.45 - 16.00
Lezing door Zeki Shehu, directeur Stichting Mondiale Samenleving
'De Ideeënwedstrijd en migrantenorganisaties in het spanningsveld
van Internationale Samenwerking en politieke veranderingen'
16.00 - 17.00
Prijsuitreiking van de Ideeënwedstrijd 2010
door juryvoorzitter Mevr. Kathleen Ferrier en juryleden
Afsluiting door Mevr. Ineke Bakker
17.00
Muziek, borrel en napraten

Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van het Kenniscentrum Migratie en Ontwikkeling.

Voor meer informatie
Stichting Oikos
Postbus 19170
3511 LG Utrecht
030 - 236 1500
m.koffi@stichtingoikos.nl
j.van.rooijen
@ stichtingoikos.nl
www.stichtingoikos.nl

Stichting Mondiale Samenleving (SMS)
Hollantlaan 4
3526 AM Utrecht
030 214 80 63
m.padilla@sms-vluchtelingen.nl
www.sms-vluchtelingen.nl

Reacties