Samenwerken loont

15-02-2007
Door: Agriterra

THAILAND

 

SorKorPor

De eerste jaren richtte de samenwerking zich vooral op advisering rond de opzet, structuur en organisatorische versterking van SorKorPor. De organisatie is naar het voorbeeld van ZLTO gestructureerd en staat nu min of meer. De erkenning en status van SorKorPor als stem en spreekbuis voor boeren in Thailand bleek onlangs toen de minister-president van Thailand, die na de vreedzaam verlopen staatsgreep in september beëdigd is, de vergadering van SorKorPor bezocht. De toekomst van de Thaise boeren ziet er dus goed uit, hoewel de organisatie nog wel wat zwakke punten heeft. De samenwerking met Agriterra en ZLTO zal daarom in de toekomst van kracht blijven, weliswaar in een ander jasje.  

 

Boeren tegen Armoede

Met ingang van dit jaar werkt Agriterra volgens het plan 'Boeren tegen Armoede'. Dit nieuwe programma brengt enige veranderingen in onze werkwijze met zich mee. Zo gaan we ons meer richten op het opzetten van economische initiatieven en het direct ondersteunen van lokale afdelingen en projecten op dorps- of districtsniveau. We blijven werken via de landelijke organisaties en met hen willen we honger en armoede op het platteland terugdringen.

 

Van klein naar groot

Ook voor het project met SorKorPor en de rol van ZLTO heeft onze nieuwe werkwijze gevolgen. We willen bereiken dat SorKorPor meer samen werkt met de regio's om zo op een meer directe manier boeren ondersteuning te kunnen verlenen. Dit vereist een wijziging in het beleid, waarbij Agriterra uiteraard steun zal bieden. De ZLTO zal zich meer richten op het verlenen van strategische advisering, bijvoorbeeld bij economische initiatieven en marktontwikkeling. Daarnaast streven we naar samenwerking tussen SorKorPor en de (Nederlandse) private sector om gezamenlijke handelstrajecten op te zetten.    

 

Meer weten over Agriterra?

Meer informatie over ons programma voor de komende jaren 'Boeren tegen Armoede' kunt u downloaden op www.farmersfightingpoverty.org. Informatie over Agriterra vindt u op www.agriterra.org. Via deze site kunt u zich ook abonneren op onze digitale nieuwsbrief (E-zine). Of stuur een bericht met uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail naar Agriterra, postbus 158, 6800 AD in Arnhem. Bellen (026-4455445) of e-mailen (communicatie@agriterra.org) kan natuurlijk ook.

U kunt ons financieel ondersteunen door overmaking van een bedrag naar rekening nr. 3697.24.666 t.n.v. Agriterra - Arnhem.

Reacties