Rond de Wereld in één Nacht’

27-04-2005

In de nacht van Hemelvaart, dit jaar van 4 op 5 mei, vindt voor de 16de keer de jaarlijkse nachtelijke wandeltocht plaats van Leiden naar Den Haag. Deze tocht wordt georganiseerd door SIS (Stichting Invulling Stedenband Den Haag-Juigalpa) en COS Haaglanden & West-Holland (Centrum voor internationale Samenwerking). Dit unieke evenement, 'Rond de Wereld in één Nacht', voert door bossen en duinen, is 25 km. lang, trekt 750-1000 wandelaars en staat in het teken van internationale samenwerking / ontwikkelingssamenwerking.


Thema's
Thema's van de nacht zijn 'Gezondheidszorg' en 'Onderwijs'; twee van de acht door de VN geformuleerde millenniumdoelen. Het streven van deze doelen is dat in 2015 wereldwijd alle kinderen ten minste basisonderwijs moeten kunnen krijgen. M.b.t. gezondheidszorg moet kindersterfte onder de 5 jaar met tweederde verminderd zijn ten opzichte van 1990, moedersterfte moet met driekwart zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990, en verspreiding van HIV/AIDS moet een halt worden toegeroepen. 
 
Lees verder op de   website

Rond de wereld in één nacht
COS Haaglanden & West Holand
Stedenband Den Haag Juigalpa

Reacties