Politiek Café: Europese Investeringsbank grondwettelijk buiten Europa?

19-05-2005

Hoe kunnen de investeringen van de Europese Investeringsbank (EIB) beter getoetst en afgerekend worden op de doelstelling van armoedebestrijding zoals verwoord in de Europese grondwet? Als voorbeeld wordt de West-Afrikaanse gaspijpleiding voor de kust van Nigeria, Benin, Togo en Ghana genomen. De EIB stapt binnenkort, in navolging van de Wereldbank, in de financiering van deze pijpleiding. Moet de EIB buiten Europa ook dezelfde sociale, milieu en habitatrichtlijnen volgen die binnen Europa gelden? En wie controleert daarop?


Het tweede gedeelte van het debat gaat over het Bank Netherlands Partnership Program: het vrijwel onbekende Nederlandse partnerschap met de Wereldbank over innovatie van beleid op het gebied van handel, investeringen, armoede, water en milieu. Het gaat hier om een Nederlandse ontwikkelingsbijdrage van jaarlijks $14 miljoen. Welke innovaties in beleid op bovenstaande terreinen verzinnen de Wereldbank en Nederland om de armoede beter te bestrijden? Wat zijn de economische randvoorwaarden? Hoe belangrijk is de oude economie van pijpleidingen en andere harde infrastructuur? Hebben ontwikkelingslanden voor bestrijding van armoede tegenwoordig vooral nieuwe economie nodig?

Gasten eerste gedeelte:
Lawrence Meredith, Europese Commissie; Gustaf Heim, Europese Investeringsbank; Noble Wadzah, Friends of the Earth Ghana; Magda Stoczkiewicz, CEE Bankwatch; Hilbrand Nawijn, LPF Tweede Kamerlid.

Gasten tweede gedeelte
Bernard Hoekman, Wereldbank, specialisatie handel en ontwikkeling; Meike van Ginneken, Wereldbank, water-expert; Uma Subramanian, Wereldbank, expert private sector development; Gerard Steeghs, Ministerie van Buitenlandse Zaken, specialisatie BNPP.

www.bothends.org

Reacties