Politiek Café 25 maart: Op hete kolen

10-03-2010

Steenkolen uit Zuid-Afrika
De Zuid-Afrikaanse NGO EMG onderzocht in 2009 de omgeving rondom de mijn 'Transvaal en Delagoa Bay' bij Witbank. De mijn is gesloten en de omgeving is verwoest achtergelaten. De steenkolen branden in ondergrondse gangen door en uit allerlei gaten in de grond komt giftige rook. De mensen die bij de mijn wonen lopen ernstige gezondheidsrisico's. Water met giftige zware metalen stroomt vanuit de mijn de rivier 'Brugspuit' in en veroorzaakt sterfte onder vissen en krokodillen in het nabijgelegen natuurreservaat Loskop Dam. Opruimen is duur. Het opruimen van gif en het herbeplanten van oude mijnen in Zuid-Afrika, gaat naar schatting 14 miljard dollar kosten. Maar wie gaat dat betalen? Tot nu toe worden de kosten voor onze steenkolen verhaald op de Zuid-Afrikaanse bevolking.

Werkelijke kosten van steenkolen
Om de werkelijke kosten van steenkolen als brandstof te kunnen berekenen moet naar de hele keten gekeken worden en niet alleen naar de gevolgen van verbranding, zoals CO2 uitstoot. Het hele proces vanaf de winning van de steenkolen tot en met het vervoer en de verbranding moet meegenomen worden in het kostenplaatje.

Both ENDS wil dat Nederlandse energiebedrijven verplicht gaan rapporteren over de lokale gevolgen van kolenwinning. Het is nodig dat de hele productieketen financieel transparant wordt.

De energiesector heeft initiatieven ontwikkeld om het gebruik van steenkolen schoner te maken. Maar wat te doen aan de problemen in Zuid-Afrika, Colombia en Indonesië? Wat is de verantwoordelijkheid van de afnemers van steenkolen voor de effecten die bij de kolenwinning optreden? Welke rol kan de Nederlandse overheid hierbij spelen?

Panel

  • Matthews Hlabane, The Green Revolutionary Council, Witbank, Zuid-Afrika
  • Janine de Vries, Cordaid-Publish What You Pay Coalition, Nederland
  • Marga Edens, Manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Essent, Nederland
  • Een vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid zal Matthews Hlabane, Janine de Vries en Marga Edens vergezellen in het debat.

Dus praat drink en denk mee in ons Politiek Cafe, aansluitend is er een borrel.

Voor meer informatie kijk op www.bothends.org.

www.bothends.org

Reacties