Patenten of Patiënten?

11-03-2002
Door: OneWorld
Bron: RVU/Joost de Haas Mediaproductions

De Indier Yusuf Hamied is de Robin Hood van de farmaceutische industrie. Hij steelt medicijnen van de multinationals en geeft ze aan de armen. Dat doet hij door de medicijnen na te maken en daarbij de patenten die erop rusten te negeren.
Daar is niets illegaals aan. Patentrecht is (nog) geen internationaal recht. Ieder land kan zelf besluiten of een patent wordt toegekend. India besloot in 1972 Westerse patentrecht op medicinale stoffen niet te erkennen en zo het namaken van geneesmiddelen toe te staan. Yusuf Hamied – van het bedrijf CIPLA- werd een van de 25.000 ‘generieke medicijnproducenten’ die India inmiddels telt.

In deze documentaire gaan Hamied en Jan Raaijmakers, directeur ontwikkeling van de Britse multinational GlaxoSmithKline in debat. Vele argumenten komen over het voetlicht. Besteden de multinationals werkelijk zoveel geld aan het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, op grond waarvan zij de hoge prijs van hun producten rechtvaardigen? Waarom geven ze zo weinig inzicht in die cijfers en waarom willen zij hun patenten zelfs handhaven in landen waar men hun prijs uberhaupt niet kan betalen?

India is een van de landen waar het epicentrum van de AIDS epidemie zich naar toe verplaatst, nu in Afrika de top is bereikt. Men verwacht een vergelijkbare catastrofe als in Afrika en snel handelen is geboden. Maar zijn goedkope medicijnen het volledige antwoord op het probleem?

WOENSDAG 13 MAART 2002 VAN 20.00 TOT 20.25 UUR, RVU / NEDERLAND 3

Per Saldo, de mens achter de economie
website van Ralph Nader over oa patenten en gezondheidszorg

Reacties