Organisaties over ‘mensenrechtenexamen’ Nederland: ‘Stem beleid mensenrechten beter af’

11-06-2008

Tijdens de bespreking de Mensenrechtenraad in Genève van de Universal Periodic Review (UPR), het 'mensenrechtenexamen', drongen Nederlandse mensenrechtenorganisaties bij monde van Martha Meijer, directeur van Aim for human rights aan op:

  • snelle bekrachtiging van nieuwe internationale standaarden, zoals het Verdrag tegen Verdwijningen;
  • volledige toepassing van internationale aanbevelingen van de verdragscomité's;
  • ontwikkeling van consistente strategieën voor binnenlandse mensenrechtenkwesties, bv. binnen het Ministerie van Justitie of Binnenlandse Zaken;
  • realisering van een Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens vóór eind 2008;
  • meer aandacht voor tolerantie en bestrijding van racisme, homofobie en xenofobie;
  • opname van mensenrechteneducatie in het onderwijs.

De mensenrechtenstrategie die minister Verhagen van Buitenlandse Zaken voor buitenlandse beleid heeft ontwikkeld, zou ook een vertaling voor Nederland zelf moeten krijgen, aldus de betrokken organisaties.

De Mensenrechtenraad van de VN heeft in april een eerste ronde besprekingen gevoerd over mensenrechtenkwesties in Nederland. Daarin heeft Staatssecretaris Nebahat Albayrak vragen van vertegenwoordigers van tientallen andere landen beantwoord. Non-gouvernementele Organisaties (NGOs) mochten daar niet spreken. In de tweede ronde, op 11 juni, hebben NGOs wel een paar minuten spreektijd.

De zorgen van de mensenrechtenorganisaties liggen zowel bij normstelling, als bij toepassing en promotie van mensenrechten in Nederland. Zo is Nederland volgens de organisaties te traag in het bekrachtigen van belangrijke mensenrechtenverdragen. Een voorbeeld is het nieuwe verdrag tegen verdwijningen. Hoewel Nederland het verdrag al heeft getekend, is er nog een lange weg te gaan voordat het verdrag in Nederlandse wetgeving is verwerkt. Omdat deze nieuwe wetgeving ook door het parlement moet worden goedgekeurd kan dat nog lang duren.
De toepassing van mensenrechten in Nederland laat regelmatig te wensen over. In sommige gevallen voert Nederland aanbevelingen van mensenrechtenorganen van de VN niet uit. Een voorbeeld is de aanbeveling van het Comité voor het VN-Vrouwenverdrag om de financiële steun aan de SGP in te trekken omdat die partij vrouwen discrimineert. Het gaat hier om een conflict van rechten, waarbij de regering het recht op vrijheid van godsdienst en participatie in het democratisch proces hoger stelt dan het recht om niet gediscrimineerd te worden. Het Verdragscomité heeft bepaald dat dat de omgekeerde wereld is.
Ook het bevorderen van mensenrechten dient verbeterd te worden. In de UPR-aanbevelingen wordt gesteld dat Nederland meer moet doen om tolerantie te bevorderen. De Nederlandse organisaties sluiten zich hierbij aan. Zij vinden dat de overheid een consistent beleid ter voorkoming van racisme, homohaat en vreemdelingenhaat moet voeren. Ook vinden zij dat aandacht voor mensenrechten onderdeel zou moeten zijn van het lespakket op alle scholen.
Ten slotte pleiten Nederlandse organisaties voor een snelle oprichting van een nationaal instituut voor de rechten van de mens.

www.aimforhumanrights.nl

www.justitiaetpax.nl

www.njcm.nl

Reacties