Opbrengst LLTB-oogstdankvieringen voor oorlogsweduwen in Bosnië

25-07-2007
Door: Agriterra

Afgevaardigden van de commissie ontwikkelingssamenwerking van de LLTB waren onlangs voor Agriterra op missie naar Bosnië om te kijken hoe Bosnische boerencoöperaties uitgebreid en meer servicegericht kunnen worden. Veel coöperaties zijn nu nog erg gericht op inkoop en minder op vermarkting en belangenbehartiging.

 

De sporen van de oorlog in de jaren negentig zijn nog overal zichtbaar. In een dorp dat de LLTB-delegatie bezocht wonen vrijwel alleen vrouwen. Tijdens de oorlog waren alle 750 mannelijke inwoners afgevoerd, slechts 1 daarvan is teruggekomen. Weduwen ontvangen een uitkering van €75 tot €100 per maand en zijn grotendeels op zichzelf aangewezen. Daarom hebben oorlogsweduwen de stichting Anema opgericht. Alleenstaande vrouwen uit verschillende dorpen komen wekelijks bij elkaar om allerhande problemen te bespreken. Ook hebben ze hun door de oorlog beschadigde huizen gezamenlijk opgeknapt. Verder organiseert de stichting activiteiten voor kinderen die door de oorlog wees geworden zijn.

 

De Anema-vrouwen richten zich voor hun levensonderhoud op land- en tuinbouw. Vooral de augurkenteelt is een belangrijke bron van inkomsten. De vrouwen willen dit uitbreiden met de teelt van paprika, aubergine en bloemen. De watervoorziening laat echter nogal te wensen over: dit moeten ze met de hand doen. Met een emmer moeten ze naar de rivier om water te halen en in de avond of nacht gieten ze dit over de pas ingezaaide grond. De inzet en moed van deze vrouwen maakte zo'n indruk op de LLTB-delegatie dat ze besloot hen de helpende hand toe te steken. Ter plekke beloofde de LLTB 1.500 euro aan Anema om een kleine regeninstallatie aan te schaffen. Deze installatie zal niet alleen hun werk verlichten, maar ook de kans op een geslaagde teelt vergroten.

Reacties