Nu ILO-Conferentie 2005 in Genève

02-06-2005

De ILO is een speciale organisatie van de VN en kenmerkt zich door haar samenstelling, die 'tripartiet' is. Dat wil zeggen, dat vertegenwoordigers van de werknemers, van de werkgevers en van de overheden uit alle landen van de wereld aanwezig zijn. De ILO houdt zich bezig met het opstellen, maar vooral ook kritisch volgen van de uitvoering van internationale verdragen op het terrein van arbeid en inkomen.

Het CNV in de persoon van beleidsmedewerker Margreet Vrieling is dit jaar de officiële gedelegeerde namens de Nederlandse werknemers. Tijdens delen van de conferentie zijn verder Evert-Jan Slootweg (internationaal secretaris) en Gerrit Pruim (bestuursadviseur) vanuit het CNV aanwezig. Ook vertegenwoordigers van de twee andere Nederlandse vakcentrales, FNV en de MHP, zijn in de conferentie actief. 

Op een speciale ILO-weblog geeft CNV Internationaal de bevindingen weer van de CNV-vertegenwoordigers ter plaatse.

Klik hier voor de weblog

Reacties