NiZA-scriptieprijs voor onderzoek naar neokolonialisme in wildparkproject

29-05-2002

Kolkmans scriptie "Baleni: a research on community based natural resource management in South Africa" gaat over de gevolgen van een community-based tourism-project voor de bewoners van Baleni in de Northern Province (Zuid-Afrika). Kolkman laat daarmee zien dat hij ervaring heeft met een aanpak van onderaf.

De scriptie heeft de jury overtuigd dat Kolkman het ambitieuze vervolgonderzoek over effecten van toerisme aan kan. Kolkman zal onderzoek doen naar de plannen voor het wildpark Great Limpopo, dat Zuid-Afrika, Mozambique en Zimbabwe verbindt. De plannen wemelen van de beloftes over gunstige gevolgen voor de kleine gemeenschappen daar. Hoe realistisch zijn die beloftes? Zal het wildpark echt de lokale behoeftes vervullen of gaat het eigenlijk om een vorm van neokolonialisme, gesponsord door de westerse elite, om de Afrikaanse Tuin van Eden te creëren? In totaal zijn vijf inzendingen genomineerd voor de scriptieprijs 2001: 1. “Young mothers between formal education and labour market: What can adult education do for them?” Scriptie van Darija Oving, studente Sociale Wetenschappen en Andragogiek, aan de Rijksuniversiteit Groningen. 2. “Solarelectrification of rural schools and clinics in South Africa.” Scriptie van Luc Gijssen en Raf Cox, studenten Technologie en Management aan de Technische Universiteit Eindhoven 3. Breaking the Boundaries, Democratisation and demarcation of the Cape Metropolitan Area, South Africa. Scriptie van Maaike den Besten, student politieke geografie aan de Universiteit Utrecht. 4. Does it all end in shame? - a look at the decline of eurocentrism in South Africa with reference to Disgrace, By J.M. Coetzee. Scriptie van Margriet van der Waal, studente Taal en Cultuurstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. 5. "Baleni: a research on community based natural resource management in South Africa". Scriptie van Harold Kolkman, student Cultuur, Organisatie en Management aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De jury van de NiZA Scriptieprijs 2001 bestaat uit: 1. Hans van Mierlo, voorzitter. 2. Beer Schröder, Nuffic. 3. Thelma Pinto, deskundige literatuur en gender in Zuid-Afrika. 4. Basker Vashee, Trans National Institute. 5. Marc Wuyts, Professor of Applied Quantitive Economics, International Institute of Social Studies. 6. Heleen Verhage, wetenschapper aan het Freudenthal Instituut, centrum voor reken- en wiskundeonderwijs.

Nuffic
NiZA Scriptieprijs

Reacties