Nieuwe stageplaatsen COS Haaglanden & West Holland

28-06-2005

Marokko evenementen en toerisme
Je bent betrokken bij de ondersteuning en organisatie van Marokko-evenementen en de ontwikkeling van toerisme in Noord-Marokko. De evenementen hebben een cultureel en inhoudelijk karakter en sluiten aan bij de viering van '400 jaar relaties Nederland-Marokko' in 2005; de ontwikkeling van toerisme in Noord-Marokko behelst vooral onder-zoek naar de mogelijkheden om toerisme te bevorderen.
(2 stageplekken) Lees verder 
(In het kader van het programma Gemeenten en internationale samenwerking)

Actualiteit en Couleur Globaal
Om een aantal actuele onderwerpen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking over het voetlicht te brengen, organiseer je de projecten Actualiteit en Couleur Globaal. Lees verder
(In het kader van het programma Gemeenten en internationale samenwerking)

Rond de wereld in 1 Nacht
Je helpt mee met de voorbereidingen van de Nachtwandeling Rond de wereld in één Nacht. Deze jaarlijks terugkerende wandeling, traditioneel in de nacht voor hemelvaart (nacht van 24-25 mei 2006), voert van Leiden naar Den Haag door parken, duinen, bos en over strand.
(2 stageplekken) Lees verder
(In het kader van het programma Gemeenten en internationale samenwerking)

Zuid-Holland verrassend bevolkt! enKleurrijke kinderen
Je bent actief betrokken bij de voorbereidingen en uitvoering van de educatieve projecten Zuid-Holland verrassend bevolkt! en Kleurrijke Kinderen. Lees verder
(In het kader van het Programma Onderwijs)

Informatie
Algemene informatie over stages kun je op de stagepagina lezen, meer persoonlijke informatie kun je krijgen bij Patrick van Geel of 070 3456154
Informatie over COS is natuurlijk overal op deze site te vinden.

COS Haaglanden & West-Holland

Reacties