Nieuw gezicht KNCV Tuberculosefonds

14-02-2005

KNCV Tuberculosefonds is een kwalitatief hoogwaardige bestrijdingsorganisatie, die zich bezighoudt met zowel beleidsontwikkeling als -implementatie. In Nederland en daarbuiten. De organisatie werkt intensief samen met dertig landen wereldwijd en met internationale organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Aanpak TB-HIV/AIDS en multiresistente tuberculose
Borgdorff stelt: "We hebben de laatste jaren grote successen geboekt in het opsporen en behandelen van tuberculosepatiënten. Voor mij ligt de uitdaging nu vooral in het verder ontwikkelen en toepassen van bestrijdingsstrategieën voor landen met een dubbele epidemie tuberculose-hiv/aids, en voor landen met hoge aantallen patiënten met (multi)resistente tuberculose. De aanpak hiervan is uiterst urgent." Deze ambitie ligt in lijn met het beleid van Broekmans, die nationaal en internationaal zeer is gewaardeerd voor zijn inzet en activiteiten. Broekmans heeft een enorme impuls gegeven aan de ontwikkeling van de nationale en internationale tuberculosebestrijding in het algemeen, en de verdere verspreiding van DOTS, de meest kosteneffectieve strategie om tuberculose terug te dringen, in het bijzonder. De oud-directeur stond aan de wieg van de internationale activiteiten van KNCV Tuberculosefonds.

Achtergrond Borgdorff
Borgdorff werkte de afgelopen acht jaar als senior epidemioloog en hoofd Onderzoek bij KNCV Tuberculosefonds. Sinds juni 2003 combineert hij deze functie met zijn hoogleraarschap Internationale Gezondheidszorg aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In deze functie is hij verbonden aan het Centrum voor Armoedegerelateerde Infectieziekten (CPCD) in Amsterdam, een gezamenlijk initiatief van het Academisch Medisch Centrum (AMC), het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en KNCV Tuberculosefonds. Dit centrum bundelt de onderzoeksactiviteiten op het vlak van aids, tuberculose en malaria. Borgdorff blijft zijn functie als hoogleraar vervullen naast zijn directeurschap voor KNCV Tuberculosefonds. Ook blijft hij deelnemen aan de Strategic and Technical Advisory Group van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en zet hij zijn werk voort als redacteur voor het International Journal on Tuberculosis and Lung Disease. Hij publiceerde meer dan honderd onderzoeksartikelen in vakbladen.

Borgdorff studeerde als arts af aan de Universiteit van Utrecht in 1980. Zes jaar daarna verkreeg hij een Master of Science degree in Community Health in Developing Countries aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine, in 1994 gevolgd door een PhD degree aan de UvA. Aansluitend bekleedde hij verschillende functies bij het KIT, de WHO en het RIVM. Hij werkte in verschillende Afrikaanse landen.

Informatie
KNCV Tuberculosefonds, Nicole Janssen (communicatie), telefoon 070 416 7222 / 06 3008 2900, janssenn@kncvtbc.nl

 

KNCV Tuberculosefonds
Centre for Poverty-related Communicable Diseases

Reacties