Nederlandse overheid versterkt handelscapaciteit van landbouworganisaties in ontwikkelingslanden

09-04-2003
Door: Agriterra
Bron: Agriterra

Armoedebestrijding en economische ontwikkeling van het platteland zijn gediend bij een goed georganiseerde agrarische sector. In het kader van het programma Thematische Medefinanciering kunnen boerenorganisaties initiatieven uitwerken op de volgende vier terreinen: marktmonitoring, marktverkenning, opzetten van bedrijven om invloed te verwerven in de keten en beleidsvoorbereiding en -beïnvloeding op handelszaken.

Europese inbreng Een eerste werkvergadering had plaats in Bamako, Mali, van 27 tot 29 maart. Dat de Europese boerenbonden dit initiatief volop steunen, blijkt uit de deelname van de voorzitter van de Zweedse boerenbond, Caroline Trapp, aan het overleg met een 20-tal Afrikaanse landbouworganisaties in Bamako. Ook andere voorzitters zetten zich in: Gerard Doornbos, LTO-Nederland, is ook voorzitter van Agriterra én van het internationale netwerk AgriCord; Noël Devisch, de voorzitter van de Boerenbond (België) is penningmeester van de IFAP en de reeds genoemde Zweedse voorzitter Caroline Trapp leidt het Development Cooperation Committee van de IFAP. Waardering Ons eigen maatschappelijk middenveld uit de landbouw- en plattelandssector neemt hiermee een duidelijke taak op zich, gesteund door gespecialiseerde uitvoerende organisaties zoals Agriterra. Dat dit gewaardeerd wordt, blijkt uit de toekenning van middelen van Buitenlandse Zaken en uit het recente Convenant dat de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking met Agriterra ondertekende. Het blijkt ook uit de belangstelling van voorzitters van landbouworganisaties om bij te dragen en deel te nemen aan de 2e Dialoog die AgriCord organiseert over Handel, Landbouw en Boerenorganisaties. Deze Dialoog vindt plaats op 5 juni as. in Arnhem.

Informatie over de lustrum-activiteiten van Agriterra
AgriCord, de koepel van Agri-agencies
AgriCord, de koepel van Agri-agencies
AgriCord, de koepel van Agri-agencies

Reacties