Nederlandse gemeenten scoren 3,2 voor duurzaam inkopen

11-10-2006

Landelijk vulde 22 procent van de gemeenten de vragenlijsten over duurzaam inkopen in (103 van de 458), al dan niet met behulp van maatschappelijke organisaties. Tilburg scoort met gemiddeld een 8 het beste, op de voet gevolgd door Ede en Alkmaar (beide een 7,4), en Leeuwarden (7,2). Het landelijke gemiddelde blijft steken op een 3,2. "In 2010 moet de landelijke overheid volledig duurzaam inkopen. Dan moet je als lagere overheid toch wel gehoor willen geven aan de oproep van de Tweede Kamer om in dat jaar minimaal voor de helft duurzaam in te kopen', stelt Sjaak de Ligt van de Vereniging Klimaatverbond Nederland.

 

De zeven gemeenten met een voldoende laten zien dat het kan. Ook neemt het gemeentelijke beleid voor duurzaam inkopen voorzichtig concrete vormen aan. De helft van de deelnemende gemeenten heeft besloten dat duurzaamheid het uitgangspunt voor het inkoopbeleid moet zijn. Ruim eenderde (34 procent) tekende de deelnemersverklaring duurzaam inkopen van SenterNovem. De verwachting is dan ook dat de score de komende jaren oploopt.

 

Bij duurzaam inkopen gaat het om het toepassen van mondiale milieu- en sociale criteria. Sociale overwegingen blijken echter achter te lopen op de milieuargumenten bij duurzaam inkopen. Slechts de helft (56 procent) van de gemeenten die duurzaamheid als uitgangspunt heeft hanteert ook criteria voor eerlijke handel.

 

De productroepen voor duurzaam inkopen laten onderling een groot verschil zien. Een kleine helft (44 procent) van de deelnemende gemeenten gaat duurzaam om met 'energie' en 'hout en papier', ongeveer eenderde met het 'wagenpark'. 'Duurzaam sparen en beleggen' en 'kantine/biologische catering' speelt bij respectievelijk 4 en 21 procent van de deelnemende gemeenten een rol. Bij de aparte vragenlijst over de kantine lukte het alleen Almere een voldoende te scoren.

 

Het aantal gemeenten dat deelnam aan het onderzoek is nu nog relatief laag. De uitslagen geven een duidelijke trend aan, maar zijn niet over de hele linie representatief. Najaar 2007 verschijnt de eindrapportage. Naar verwachting is het aantal deelnemende gemeenten dan gestegen tot vierhonderd.

 

Uniek samenwerkingsverband

Het onderzoek naar duurzaam inkopen kwam tot stand door een unieke samenwerking tussen FairProcura, de Provinciale Milieufederaties, Milieudefensie, het Klimaatverbond, Stichting Natuur en Milieu, FSC Nederland en COS Nederland. De vragenlijst is gebaseerd op de criteria van SenterNovem voor duurzaam inkopen en de Lokale Duurzaamheidsmeter 2005 van COS Nederland.  De vragenlijsten duurzaam inkopen zijn dit jaar voor het eerst aan de Duurzaamheidsmeter toegevoegd. De Milieufederaties brachten de onderdelen 'kantine', 'energie', 'schoonmaak' en 'dienstauto's' in, Fairprocura 'eerlijke handel' en FSC Nederland 'duurzaam hout en papier'. Op www.duurzaamheidsmeter.nl zijn onder 'Duurzaam inkopen' alle resultaten te zien met alle ingevulde vragenlijsten.

 

Praktijkdag 'Werk maken van duurzaam inkopen' op 12 oktober 2006

De organisaties presenteren de landelijke tussenstand van het onderzoek tijdens de praktijkdag 'Werk maken van duurzaam inkopen' voor overheden op 12 oktober in Zutphen. Staatssecretaris Van Geel opent de dag. Tilburg, Ede, Alkmaar en Leeuwarden ontvangen een prijs voor de hoogste totaalscores. Almere ontvangt een prijs van de Provinciale Milieufederaties in de categorie 'kantine/biologische catering'. Tilburg, Ede en Alkmaar ontvangen ook een prijs van FairProcura in de categorie eerlijke handel.

 

Informatie

  • vragen onderzoek duurzaam inkopen en Lokale Duurzaamheidsmeter (aanvragen tussenrapportage: COS Nederland, contact COS Noord-Holland, Richard van Leeuwen,
  • T 072 520 25 17 / 06 4031 9600, r.vanleeuwen@cosnoordholland.nl
  • vragen praktijkdag 12 oktober: Milieudefensie, Carla Kivits, T 020 5507 300 / 06 2939 1357, carlak@milieudefensie.nl
  • www.duurzaamheidsmeter.nl (alle ingevulde vragenlijsten duurzaam inkopen met de resultaten, vanaf
  • 12 oktober de tussenrapportage)
  • www.duurzaaminkopendag.nl (programma 12 oktober, aanmelden, contactgegevens betrokken organisaties)

Reacties