Nederlandse gemeenten niet klimaatbestendig

03-11-2005

Hoosbuien, rivieren die buiten hun oevers treden, straten die blank staan. In Nederland komt wateroverlast door de klimaatverandering steeds vaker voor. Overheid, gemeenten en onderzoeksinstellingen zijn bezorgd. Toch vertaalt slechts eenderde van de Nederlandse gemeenten dit in gemeentelijk waterbeheer. Ook bij het klimaatbeleid lopen intenties achter bij daden. Dat geldt zowel voor aanpassingen aan de gevolgen van de temperatuurstijging als het nemen van maatregelen om verdere klimaatverandering te voorkomen. Vier van de vijf gemeenten weet niet hoeveel kooldioxide de gemeente produceert. Driekwart heeft geen meetbare doelen gesteld voor energiebesparing op openbare gebouwen. Slechts vier van de tien gemeenten werkt met andere partijen, als bedrijven en maatschappelijke organisaties, samen aan een effectief klimaatbeleid. Bij driekwart van de gemeenten is geen sprake van communicatie met de bevolking over klimaat- en waterbeleid. Positief is dat een ruime helft van de gemeenten klimaat als structurele begrotingspost heeft opgenomen en de meerderheid een energiecoördinator in dienst heeft.

 

Dit blijkt uit de resultaten van de Lokale Duurzaamheidsmeter 2005. Deze bestaat sinds 1999 en wordt samengesteld en uitgevoerd door COS Nederland, de vereniging van centra voor internationale samenwerking. De meter licht het duurzaamheidsbeleid van Nederlandse gemeenten door. Dit jaar is de meting gebaseerd op de gegevens van 431 van de in totaal 467 gemeenten. Maar liefst negen van de tien gemeenten scoren een onvoldoende als het gaat om het brede vlak van duurzame ontwikkeling. Dan gaat het niet alleen over lokaal klimaat- en waterbeleid, maar ook over sociaal beleid, duurzaam inkopen, het beheer van groene ruimten en internationale samenwerking. Winnaar Tilburg voert de lijst aan met rapportcijfer 9,1, gevolgd door Delft (8,7) en Alkmaar (8,1). Noord-Brabant blijkt de meest duurzame provincie. De resultaten en alle ingevulde vragenlijsten zijn in te zien op www.duurzaamheidsmeter.nl.

 

'Geld- en tijdgebrek en onvoldoende betrokkenheid spelen veelal bij gemeenten een rol. Maar we zijn het aan toekomstige generaties verplicht om nú meer te investeren in duurzame ontwikkeling', stelt Ad Bijma, directeur van COS Nederland. 'Daar valt letterlijk en figuurlijk een wereld bij te winnen.'

 

De winnaars van de Lokale Duurzaamheidsmeter 2005 ontvangen uit handen van Pieter van Geel, staatssecretaris VROM, een prijs. Dit gebeurt tijdens de nationale conferentie 'Duurzaamheid in uitvoering' op maandag 7 november, die COS Nederland organiseert in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. Deze staat in het teken van lokale duurzaamheid en de rol van gemeenten en provincies hierbij. De dag is onderdeel van de internationale conferentie naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van het Earth Charter, het wereldhandvest voor een rechtvaardige en duurzame toekomst. De internationale conferentie vindt plaats van 5 tot en met 9 november in het KIT in Amsterdam. De organisatie hiervan is in handen van NCDO, KIT, Plan Nederland en het Earth Charter Initiative. Ruud Lubbers, in zijn rol als commissaris van het Earth Charter, verzorgt de opening van de nationale conferentie op 7 november.

  

COS Nederland

COS Nederland is de vereniging van centra voor internationale samenwerking. De organisatie bestaat uit vijftien regionale COSsen, die onafhankelijk functioneren, en het landelijke bureau in Dordrecht. COS Nederland wil het Nederlandse draagvlak voor internationale samenwerking verstevigen en 'wereldburgerschap' bevorderen. Duurzame ontwikkeling is een belangrijk aandachtsgebied. De regionale COSsen ondersteunen lokale activiteiten voor internationale samenwerking en stimuleren nieuwe initiatieven en beleid. Het landelijk bureau in Dordrecht is de spil tussen de COSsen en de nationale partners. Het werk van COS Nederland wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van NCDO, gemeenten, provincies, ministeries, landelijke organisaties en diverse fondsen.

 

------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

- informatie, aanmelding en programma conferentie 7 november: COS Nederland, Nicole Janssen (coördinator PR), telefoon 078 6390 475 / 06 281 25 290, n.janssen@cosnederland.nl, www.cosnederland.nl

- www.duurzaamheidsmeter.nl 

- informatie over het Earth Charter en de internationale conferentie: NCDO, Jeroen van der Zant (persvoorlichter), telefoon 020 568 2052 / 06 2506 3376, j.vd.zant@ncdo.nl, www.ncdo.nl

www.duurzaamheidsmeter.nl

www.cosnederland.nl

Reacties