Museumbus bezoekt scholieren in Bénin

20-06-2002 Bron: KIT website, KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen)

‘Alhoewel er op overheidsniveau in Bénin al wel de nodige aandacht is voor het milieu, slaagt men er nog niet zo goed in om daar effectieve voorlichting over te geven. Vooral jongeren van basisschool - leeftijd worden tot nu toe slecht bereikt', vertelt Carel van Leeuwen. Vanuit zijn functie als conservator bij KIT Tropenmuseum was hij vanaf de start betrokken bij het ontwikkelen van een door Bénin rijdende tentoonstelling over ‘l'homme et son environment/ de mens en zijn omgeving'. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar, in september 2002, begint de ‘museumbus' aan een rondreis langs scholen in heel Bénin. De tocht zal zo'n 2 jaar duren, en zo'n 30.000 basisschool leerlingen zullen de tentoonstelling te zien krijgen.

Jongeren bewustmaken van waarde milieu en historie Het doel van de tentoonstelling is om jonge mensen bewust te maken van de noodzaak tot een zorgvuldige omgang met het milieu en van de waarde van hun cultureel erfgoed en tradities. Er is vooral aandacht voor de bedreigingen en de toekomst van de lagunes, de bossen, de flora en fauna, en natuurlijk ook voor de sterke groei van de steden met alle bedoelde en vooral onbedoelde gevolgen.

Museumbus vraagt in Bénin aandacht van scholieren voor mens en milieu
Internationale Projecten KIT Tropenmuseum
Internationale Projecten KIT Tropenmuseum

Reacties