Mondialisering voor beginners

01-11-2001
Door: OneWorld
Bron: XminY

Wat is dat eigenlijk, globalisering? Wat zijn de achtergronden van dit economische verschijnsel, en wat is de impact daarvan op mensenlevens?
Op die vragen kun je nu een antwoord krijgen..Het solidariteitsfonds XminY gaat in samenwerking met de vereniging ATTAC informatieve cursussen geven over mondialisering. Vanaf 6 november 2001 kun je in Amsterdam je licht opsteken over deze materie. In zeven bijeenkomst wordt de problematiek van (o.a.) internationale kapitaalstromen besproken.

Meer over de cursus op de XminY site

Reacties