Mogelijke banden tussen Al Qaeda en de Chinese Communistische Partij

14-07-2005

Echter, degenen die het bij al Qaeda willen laten, gaan niet ver genoeg. Alhoewel de aanval in London niet zo geraffineerd was als die van 11 maart 2004 in Madrid of de 11 september aanslagen in New York en Washington, vereiste ze organisatie, timing, planning en geld. Dit zou niet verwezenlijkt kunnen worden door een organisatie die voor haar eigen bestaan moet worstelen in Afghanistan of in het westen van Pakistan. Met deze aanval heeft Al Qaeda onthuld dat ze over een nieuwe operationele basis beschikt van waaruit ze door kan gaan de vrije wereld aan te vallen. Het wordt in toenemende mate duidelijk dat deze basis in Iran zit, wat betekent dat Al Qaeda aan het overleven is, en aan het herstellen, op het verzoek van de geopolitieke bondgenoot en militaire weldoener van de Iraanse moslimgemeenschap: de Chinese Communistische Partij (CCP).

Het is geen geheim dat de CCP haar eigen volk terroriseert, en voor degenen die bekend zijn met het onderwerp, dat het anti-Amerikanisme ook een gegeven is van de Partij. Er zijn echter weinigen die weten hoe diep de wortels van de Communistische banden met het internationale terrorisme reiken - en die algemene onwetendheid is geen toeval. Het is vast onderdeel van de Communistische strategie tegen de V.S. Zoals Kevin Spacey's rol in 'The usual suspects' het neerzet: "De grootste truk die de duivel ooit heeft uitgehaald, is de wereld doen geloven dat hij niet bestaat". De Chinese Communistische Partij probeert dezelfde truk uit te halen met haar banden met terrorisme, maar zonder succes; die banden zijn voor iedereen zichtbaar.

De Communisten hebben Osama bin Laden's drugsgeld voor hem witgewassen via talrijke financiële fronten in aandelenmarkten wereldwijd. Ze tekenden een economische overeenkomst met zijn Taliban gastheren op de dag dat het World Trade Center instortte. Ze installeerden een fiber-optisch netwerk in Irak om Saddam Hoessein te helpen zijn gehele verdedigingsnetwerk te integreren, en verkochten hem vervolgens projectiel gyroscopen en andere militaire technologie voor 'olie-voor-voedsel'-bonnen. Ze hebben een lange historie van economische en militaire banden met Syrië, wiens Ba'atheïstisch regime al jaren een Hezbollahbeschermer en -bondgenoot is. Syrië was in feite gastheer voor de huidige Communistische leider Hu Jintao toen deze Israël omschreef als 'een koloniale plot gericht op het losmaken van een deel van de Arabische natie dat haar zo lief is - Palestinië'. De Communisten zijn ook behulpzaam geweest in de pogingen van de Iraanse moslimgemeenschap om een nucleaire macht te worden, ondanks - of eerder, vanwege - de hulp van en steun aan Al Qaeda manschappen van het Islamitische regime, waaronder vele 9/11 terroristen zelf.

Voor Communistisch China is deze voortdurende steun aan terroristen die ernaar streven Amerikanen te vermoorden geen bijzaak, omdat de gehele Communistische geopolitieke strategie erop bedacht is de Verenigde Staten te schaden en, uiteindelijk, te onderwerpen. Zo lang als Amerika de 'schitterende stad op de heuvel' blijft, zullen de Communisten proberen er een einde aan te maken. De verovering van democratisch Taiwan en verduistering van Japan en India als aanvoerende machten in Azië zijn slechts opstapjes naar wereldoverheersing. Want dat is het enige doel dat het radicale nationalisme, wat de Communisten opvoeren om het Chinese volk af te leiden van de woekerende corruptie, verschrikkelijke vervolging en verlammende armoede die de CCP haar gebracht heeft, zal bevredigen. Als zodanig zal Communistisch China nooit stoppen met het tegenwerken van Amerika, noch zal het regime stoppen Amerika's terroristische vijanden te steunen.
Gedurende de Eerste Koude Oorlog tusen de V.S. en de Sovjet Unie, besteedde Moskou een groot gedeelte van haar operaties uit aan haar Cubaanse satellietstaat. De Communisten in Angola, Nicaragua en El Salvador waren allemaal klanten van Havana, maar iedereen wees naar Moskou als de ultieme weldoener en begunstigde van deze krachten.

Amerika bevindt zich nu midden in de Tweede Koude Oorlog tegen Communistisch China, wiens direkte steun aan terroristische sponsors als Iran en Syrië in feite een indirecte steun aan de Al Qaeda terroristen is, die talrijke Londonaars, honderden Spanjaarden en duizenden Amerikanen gedood hebben. Elke bewering in het tegendeel wordt gelogenstraft door het feit dat de Communisten ook bereid geweest zijn Al Qaeda direkt te steunen.

De Oorlog tegen Terreur is een deel geworden van de strijd van Communistisch China tegen de V.S. en is nu een van de vele theaters in de Tweede Koude Oorlog. Amerika, Groot Brittannië, en de rest van de vrije wereld zullen nooit veilig zijn totdat de Chinese Communistische Partij zich verenigt met haar Sovjet- en Oost Europese-broeders op de schroothoop van de geschiedenis. Tot die dag komt, kan en zal de strijd tegen het terrorisme niet gewonnen worden.

Achtergrond Schrijver

D.J. McGuire is de President en mede-oprichter van de China e-Lobby, en de auteur van 'Draak in het Duister: Hoe en waarom Communistische China onze vijanden helpt in de Oorlog tegen Terreur'.

Justice For The World

Justice For The World is een onafhankelijke, artistieke mensenrechtenorganisatie die is opgericht in Nederland op 2 maart 2004. Onze missie is mensenrechten te beschermen alsmede het bevorderen van gerechtigheid en moraliteit in de wereld.

Ondanks de inzet van talloze organisaties en activisten zijn miljoenen mensen vandaag de dag onderhevig aan diverse vormen van vervolging en martelingen. Het is van essentieel belang dat deze zaken erkend en aan de kaak gesteld worden op een ondubbelzinnige manier. Ons hoogste doel is dan het verhogen van het besef van deze omstreden gebeurtenissen, alsmede van de consequenties op lange termijn en het mogelijk gevaar dat het voor iedereen wereldwijd vormt. Wij zullen met name middels kunstzinnige campagnes alsmede middels persberichten, rapporten, nieuwsbrieven, het aanschrijven van regeringen en door het te ondersteunen van festivals ogen doen openen en verbanden leggen tussen leed en corruptie die vaak van politieke aard is. Wij stellen politieke macht ondergeschikt aan mensenrechten omdat de politiek die dient te beschermen en niet te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Hoewel een mensenrechtenorganisatie geen autoriteit heeft is het weliswaar haar taak mensenrechten en moraliteit te waarborgen als adviserend orgaan. Wanneer grote organisaties vanuit zelfbescherming zich niet langer durven uit te spreken tegenover alle grote naties en de internationale gemeenschap dezelfde houding aanneemt vanwege economische belangen staat er gewoonweg een op die dat wel doet waarmee zij het goede voorbeeld zal geven. Die organisatie heeft u hier gevonden en zal de geschiedenis ingaan als Justice For The World.

Engelstalige Website | Nederlandstalige Website

Reacties