Moeilijke positie werkende jongeren in Azië

10-09-2007

Op het vakbondscongres krijgen de jongeren speciale aandacht. Er start een jongerencomité met jongeren uit heel Azië, van de Palestijnse gebieden tot aan Nieuw-Zeeland. Ongeveer 1 miljard mensen in de wereld zijn tussen de 15 en 24 jaar oud. 60% van deze groep leeft in Azië. Het jeugdcomité gaat zich richten op de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Jongeren zijn vaker werkloos dan ouderen. In de meeste Aziatische landen bestaat geen basis minimumloon. Het gevolg is dat jongeren vaak werken voor hongerloontjes. Er ontbreekt nog meer, geen ziektenkostenverzekering en ook geen uitkering als je arbeidsongeschikt raakt. Er is nog heel veel te doen. Aan de jongeren zal het niet liggen. Zij stralen op het congres ambitie uit.

Te weinig jongeren in vakbondsbesturen
Terecht stellen ze in hun actieprogramma vast dat nog veel te weinig jongeren in het bestuur van vakbonden kunnen participeren. Als ik de zaal rond kijk is dat direct zichtbaar: Het merendeel van de vakbondsleiders mannen en vrouwen is boven de 50. Een positieve uitzondering vormen de KSBSI uit Indonesië en de CTUCC uit Cambodja. Daar staan jonge mannen aan het hoofd van de club. Wat dat betreft verschillen de Aziatische bonden niet zo veel met West Europese bonden.

Jongeren tegen aids en drugs
De jongeren zeggen in hun actieprogramma ook dat ze willen strijden tegen AIDS en drugsmisbruik. Daar zouden ze alcoholmisbruik aan toe kunnen voegen. En ook wat dat betreft kunnen ze ook zo in Nederland aan de slag.

Leon Meijer

Lees meer:
Een nieuwe vakbondsorganisatie in Azië

Foto: Leon Meijer

CNV Wereldnieuwsbrief - Azië special

Reacties