Merendeel van MFS subsidies gaat naar leden van Partos

27-09-2006
Door: Partos

De minister baseert zich bij haar oordeel vooral op het rapport van haar advies-commissie. Deze heeft de aanvragen van 114 organisaties gewogen en beoordeeld. Dat heeft deze commissie zo objectief en transparant mogelijk gedaan. In het rapport van de commissie wordt duidelijk welk gewicht zij heeft toegekend aan de verschillende criteria. Die weging is een keuze van de commissie zelf. Voor een aantal leden van Partos (5) heeft deze weging ongunstig uitgepakt. Zij krijgen niets meer. Voor 6 leden heeft de weging geleid tot een korting op het aangevraagde bedrag. Daarnaast heeft ook nog het groeimodel, dat zeer laat bekend werd gemaakt, geleid tot kortingen voor 3 leden. De overige aanvragende Partos-leden (22 + 3) hebben 100% van hun aanvraag gehonoreerd gekregen.
 
De minister wijkt op punten van het advies af. Ze geeft 4 organisaties plus 1 combinatie alsnog een subsidie, waarmee nog eens 6 Partos-leden de gewenste erkenning krijgen. Daarnaast geeft de minister uit de pot jong en vernieuwend (35 mln bleef over) gekorte organisaties extra geld. Sommige worden echter extra door haar gekort. Het ministerie zou over de eigen weging net zo transparant moeten zijn als de commissie. Vijf Partos-leden en 41 niet-Partos leden zijn afgewezen. Dat is een pijnlijke ervaring voor de organisaties, hun zuidelijke partners en doelgroepen. De afbouw van hun samenwerkingsrelaties is door het ministerie bekort tot een periode van 2 jaar (was voor grote organisaties 4 jaar). Het ministerie heeft hier een bedrag voor begroot. Partos pleit voor grote zorgvuldigheid om de negatieve consequenties van de afwijzing zo goed mogelijk af te handelen.
 
Dat het totale aantal aanvragen veel lager is dan het ministerie verwachtte (250), ligt ons inziens, niet alleen aan de 16 aanvragen in samenwerkingsverband. Veeleer zal de omvang van de eisen een rol hebben gespeeld. De hoeveelheid gegevens en bijlagen die werden gevraagd hebben geleid tot aanvragen van honderden bladzijden. Er was een vrachtwagen nodig om de aanvragen van het ministerie naar het beoordelingssecretariaat te vervoeren. Veel organisaties zullen teruggeschrokken zijn voor de hoeveelheid menskracht en geld die een aanvraag vroeg. De afgewezen organisaties zien maanden van intensieve arbeid onbeloond. Graag maken we van de aangekondigde intensieve beleidsdialoog gebruik om voor een volgende ronde de grote hoeveelheid eisen tot meer efficiënte proporties terug te brengen.
 
Voor meer informatie of het maken van afspraken voor interviews kunt u contact opnemen met: Marie-Trees Meereboer, directeur Partos: 020 320 99 01.

Reacties