Mensenrechten in het internationale bedrijfsleven

30-06-2006

Multinationale bedrijven kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met (schendingen) van mensenrechten. Hun vestigingen, partners of joint-ventures in ontwikkelingslanden kunnen bijvoorbeeld . een deel van de productie uitbesteden aan bedrijven die te lage lonen betalen of anderszins niet zuiver omgaan met werkomstandigheden of met de rechtsbescherming van burger en arbeiders. Of een bedrijf kan opereren in een land met een ondemocratische regime dat op structurele wijze de mensenrechten schendt

 

Uit bedrijfseconomisch belang én om reputatieschade te voorkomen, ontwikkelen steeds meer bedrijven gedragscodes. Extra belangrijk is dat bedrijven zelf hun beleid en uitvoering toetsen op mensenrechteneffecten. De training International Leadership Skills - Labour and Community issueshelpt daarbij.

 

Het KIT en HOM hebben elkaar gevonden in een bijzondere combinatie van kennis van lokale omstandigheden én van de universele mensenrechten. Het nieuwe programma is een gezamenlijk initiatief van de afdeling KIT Intercultural Management & Communication en het HOM-project Human Rights and Business. De samenwerking met HOM is opgebouwd rondom een speciaal ontwikkeld assessment tool waarmee de mensenrechtensituatie in een  bedrijf meetbaar wordt gemaakt en vertaald kan worden naar beleid. Dit instrument biedt richtlijnen voor  Nederlandse bedrijven in het buitenland om beleid en controlesystemen te ontwikkelen. Het KIT adviseert en ondersteunt de uitvoering van dit beleid in lokale omstandigheden. Daar spelen vaak specifieke culturele en (bedrijfs)omstandigheden een rol waarmee rekening moet worden gehouden.

 

Het trainingsprogrammaInternational Leadership Skills - Labour and Community issues richt zich op:

  • Meer kennis van de relatie mensenrechten- bedrijven bij mensenrechtenorganisaties, brancheorganisaties en vakbonden;
  • Betere toegang tot informatie over mensenrechten en bedrijven
  • Verdere ontwikkeling en stimulering van het gebruik van assessment tools als de HRCA, Quick check, CRA en CSR Compass (Codex).
  • Het ontwikkelen van duurzaam beleid met arbeid als een groeipad, met stapsgewijze implementatie van verbeteringen.

Het trainingsprogramma werd op 20 juni jl gepresenteerd tijdens een seminar op het KIT. Bert Fokkema (Shell Nederland) presenteerde daar de ervaringen van Shell met het gebruik van assessment tools voor mensenrechten op de werkvloer.

KIT IMC

Reacties