Meer handel voor minder honger

12-10-2004
Door: Agriterra
Bron: Agriterra

President Lula van Brazilië wil de honger in zijn land bestrijden via onder andere steun aan kleine boeren om voor de markt te produceren en het creëren van werk en inkomen. Dit zogenoemde Nul Honger Plan van de Braziliaanse overheid zullen we tijdens het debat tegen het licht houden.

De 4 W's Een effectieve manier om Lula’s doel te bereiken is dat Brazilië meer producten met toegevoegde waarde gaat produceren. Een probleem is dat in Brazilië de inkomensverdeling erg scheef is en het huidige landbouwbeleid lijkt daar geen verandering in te brengen; dat is erg gericht op schaalvergroting, mechanisatie en export. De spreiding van inkomen en het vergroten van de werkgelegenheid komt daarmee in het gedrang. Werk aan de winkel dus voor de overheid, de boeren en het bedrijfsleven in Brazilië. Maar kan de Europese Unie misschien ook nog een rol van betekenis spelen? Centraal staat de nu al beruchte 4W -vraag: Wie moet Wat, Wanneer en Waar doen om van het Nul Honger Plan een succes te maken? Praat mee! En wat is volgens de boeren zelf het problemen? Agriterra wil vooral mét boeren en niet óver boeren praten. Daarom laten we de producent voor zichzelf spreken. Deelnemers aan het debat zijn dhr. Altemir Tortelli, voorzitter van Fetraf-Sul, de boerenorganisatie voor de gezinslandbouw in Brazilië, mevr. Ria Oomen-Ruijten – Europarlementariër voor het CDA, dhr. Gerard Doornbos, voorzitter van LTO Nederland en mevr. Adrie Papma, directeur van Novib. Gespreksleider Roeland Muskens zal ook de zaal actief betrekken. Wereldvoedseldag 2004 vindt plaats in het Beatrixgebouw (naast het Beatrixtheater) van het jaarbeurscomplex in Utrecht. Deelname aan Wereldvoedseldag kost € 7,50 p.p. (jongeren tot 25 jaar € 5,00). De entree is inclusief broodjes, soep, koffie/thee, twee drank consumpties en toegang tot eindfeest.

Reacties