Matra/KPA-programma: ondersteuning bij samenlevingopbouw in Midden- en Oost-Europa

17-06-2004

Het Matra/KPA-programma van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) ondersteunt kleinschalige projecten in Midden- en Oost-Europa. Die steun geldt enerzijds initiatieven voor de ontwikkeling van de samenleving ginds en anderzijds wil het de betrokkenheid van de Nederlandse bevolking hierbij stimuleren. COSsen, de regionale centra voor internationale samenwerking, organiseren in de loop van het jaar op diverse plaatsen een voorlichtingsbijeenkomst over dit Matra/KPA- programma. Het gaat daarbij onder meer over de voorwaarden, de procedure en de omvang van de aan te vragen subsidie. Bij voldoende belangstelling kunt ook u deelnemen aan deze cursus Oost-West Uitwisseling. Deze bestaat uit twee modules over de situatie in Midden- en Oost – Europa en de mogelijkheden voor samenwerking. De deelnemers krijgen suggesties voor voorlichting en fondsenwerving en kunnen hun ervaringen delen met andere organisaties. Als u belangstelling heeft voor het Matra/KPA-programma of de cursus Oost-West Uitwisseling, neem dan contact op met het COS bij u in de buurt. Voor de adressen verwijzen wij naar de website van COS Nederland, de vereniging van centra voor internationale samenwerking, www.cosnederland.nl, of kunt u contact opnemen met het landelijk bureau van COS Nederland in Dordrecht. Tel 078 6390475 of vereniging@cosnederland.nl. Achtergrondinformatie De noodhulp, die begin jaren negentig na de val van de muur in 1989 spontaan opgang kwam, is inmiddels grotendeels omgezet in structurele samenwerking. Zoals bekend, treedt op 1 mei a.s. een groot aantal landen toe tot de Europese Unie. Al sinds 1993 werkt men hard om op tijd te voldoen aan alle toelatingscriteria: elk land moet de bestaande wetten en regels van de EU overnemen! Hiertoe waren en zijn nog steeds grote hervormingen nodig in alle sectoren van de samenleving. Ook voor de steun vanuit Nederland zijn de gevolgen groot: invoer van goederen is vrijwel onmogelijk, het aanvragen van vergunningen wordt steeds lastiger, subsidies vallen weg. Juist de bestaande contacten in Midden- en Oost– Europa vormen een belangrijke schakel in het streven naar stabiele economische en democratische verhoudingen. Versterking van de lokale samenleving is hard nodig; het particulier initiatief speelt daarbij een cruciale rol. Na de uitbreiding van de EU stopt het Matra/KPA-programma per 1 september voor de toegetreden landen, voor de overige zoals Roemenië, Bulgarije, Rusland, Oekraïne, Wit- Rusland, Kroatië, Servië en Montenegro gaat het programma gewoon door

Voor meer informatie: COS Zuid Holland Zuid: Ineke van der Heiden, Oost Europa specialiste: 078 6131788 / i.vdheiden@coszhz.nl of COS Nederland: Fokje Bosma, 078 6390475 / f.bosma@cosnederland.nl

voor informatie over het voorlichtingsprogramma Matra/KPA en ondersteuning bij een subsidieaanvraag
voor informatie over de verdubbelingssubsidie Matra/KPA. Ook voor het downloaden van het aanvraagformulier.

Reacties