Malaria vaststellen zonder bloedafname

18-08-2006

Een test voor malariadiagnose waarvoor geen bloedafname nodig is. Daaraan werkt het KIT met andere onderzoeksinstellingen en bedrijven in een door de Europese Unie gesteund programma. Vaststellen van malariabesmetting gaat nu nog via microscopisch bloedonderzoek, maar dat kost tijd en je hebt er expertise voor nodig.
 
Wereldwijd is malaria één van de dodelijkste ziekten. Ieder jaar sterven er tenminste 1 miljoen mensen aan deze infectieziekte die goed te voorkomen én te behandelen is. Malaria komt vooral voor in Afrika bezuiden de Sahara en maakt vooral slachtoffers onder kinderen: 90% van de dodelijke slachtoffers zijn jonger dan vijf jaar. Elke dertig seconden sterft een kind aan malaria.
 
Niet-invasieve diagnostische test
Tijdige en juiste diagnose is essentieel voor succesvolle behandeling van malaria. De ziekte wordt nu gediagnosticeerd via het microscopisch onderzoeken van bloedpreparaten. Dergelijk onderzoek vereist echter niet alleen de nodige tijd, maar ook expertise en getrainde gezondheidswerkers. Aan beide is in Afrika vaak een gebrek.

De biomedische afdeling van het KIT is partner in een internationaal programma dat de eerste malariatest ter wereld ontwikkelt waarbij geen bloedafname nodig is, in jargon: niet-invasief.. Die test moet een doorbraak kunnen brengen in de bestrijding van malaria.
 
Einddoel is een instrument dat automatisch door de huid heen de aanwezigheid van de malariaparasiet kan vaststellen. De onderzoekers verwachten dat zij een apparaat kunnen ontwikkelen dat in de hand kan worden vastgehouden. Afname van bloed is dan niet meer nodig. Het zal naar verwachting nog ruim twee  jaar duren voordat een prototype van de test in het veld kan worden uitgeprobeerd.
 
De Europese Unie heeft 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit programma waarin onderzoeksinstellingen samenwerken met bedrijven. Partners zijn de Universiteiten van Exeter en Coventry (Engeland), de universiteit van Uppsala (Zweden), het Koninklijk Instituut voor de Tropen en de bedrijven, Philips Medical Systems (Eindhoven), Metis Instruments (België) en Eurorad (Frankrijk).
 
KIT Biomedical Research brengt specifieke en actuele malariakennis in en is verantwoordelijk voor de evaluatie van de test in het laboratorium en het veld. Het veldwerk zal worden uitgevoerd in samenwerking met Afrikaanse partnerinstituten.

KIT Biomedical Research

Reacties