LLTB en DSM verkennen mogelijkheden voor oplossen waterproblemen

28-01-2004
Door: Agriterra
Bron: Agriterra

Na de hartelijke ontvangst door de Kenianen volgden voor Mariet Huijts en Miets Willems van de LLTB en Erik Hoving, Paul Vergossen en Alex Vrinzen van DSM een aantal drukke dagen. Het volle programma zorgde ervoor dat ze een goed beeld kregen van de waterproblemen in het gebied. Oppervlaktewater waarin koeien hun behoefte doen terwijl de vrouwen wassen en afwassen, putten die geen water leveren of waar zout en fluor in zit, een windmolen zonder opvangbassin. De problemen zijn velerlei. Zo ook de oplossingen die de technici van DSM zien.

Vrouwen
Terwijl zij zich richtten op de technische problemen, hielden Mariet en Miets zich bezig met de organisatorische kant van de zaak. Via het contact met de vrouwen in het district willen zij het onderhoud van de toekomstige technische oplossingen regelen. De vrouwengroepen in het district zijn nu al hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de watervoorziening. Zij zijn het dus ook die straks bijvoorbeeld de zuiverende membraanfilters die DSM gaat installeren, moeten onderhouden.

Naar aanleiding het verkennende bezoek aan Homa Bay is afgesproken dat de agrarische vrouwen van de LLTB zich verder buigen over het onderhoud. De afdeling Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van DSM zal watermonsters nemen en onderzoeken wat de beste oplossingen op technisch gebied zijn. Vervolgens wordt besloten welke aanpak optimaal en tegelijkertijd haalbaar is.

Limburgse Land- en Tuinbouw Bond

Reacties