LEUK! Een documentaire over milieumoeheid

19-09-2002
Door: OneWorld
Bron: Joost de Haas producties

Het gat in de ozonlaag en het broeikaseffect zijn veel abstractere milieuproblemen. Wil men de burger daarvoor interesseren dan moet de strategie gericht zijn op laagdrempeligheid. Het moet 'leuk' blijven.

Maar is het zo moeilijk om een duurzame levensstijl aan te leren? In de jaren negentig werd geëxperimenteerd met de aanpak van de Ecoteams. Burgers zochten elkaar op en werkten in groepen aan de verduurzaming van hun levensstijl. Het experiment werd onderzocht door de Universiteit van Leiden en bleek uitermate effectief. De deelnemers aan de ecoteams hielden hun duurzaan gedrag vol, ook nadat de ecoteams waren opgeheven.
Dit burgerlijk initiatief had ervoor kunnen zorgen dat Nederland de na Rio gestelde milieudoelstellingen gemakkelijk had kunnen realiseren. Maar waarom greep de overheid dit burgerlijk initiatief niet met beide handen aan?

Maandag 23 september 2002, Nederland 3, 21.00 - 21.45

Joost de Haas Mediaproductions

Reacties