Les over OS van Jan Pronk? Schrijf je in voor de Coolpolitics Masterclass

03-06-2011
Door: viceversa

Vanaf september 2011 organiseert Coolpolitics een Masterclass Ontwikkelingssamenwerking met Jan Pronk; icoon op het vlak van internationale samenwerking, vrede en veiligheid. Deze masterclass richt zich op de denkers, beleidsmakers en iconen van de toekomst; een multidisciplinaire groep jonge professionals en studenten. In een reeks van colleges over de ethiek, de ratio, het belang en de effecten van ontwikkelingssamenwerking kijken we vanuit historisch perspectief naar de uitdagingen voor vandaag en morgen. Deze colleges worden aangevuld met een aantal schrijf-, film-, fotografie- en mediatrainingen. Iedere deelnemer werkt één thema onder begeleiding van Jan Pronk verder uit door middel van een researchplan. Hierna reizen de deelnemers in groepen af naar een ‘ontwikkelingsland’. Drie weken lang werken de deelnemers aan hun eigen specifieke onderzoek. Na deze zoektocht maken de deelnemers een aantal publicaties over hun visie op ontwikkelingssamenwerking anno 2011. Deze worden door Coolpolitics, de projectpartners en de deelnemers zelf on- en offline gepubliceerd. Tot slot stelt Coolpolitics aan het einde van de Masterclass een publicatie van de beste journalistieke werken samen. Deze publicatie weerspiegelt de visie van een nieuwe generatie op de uitdagingen voor internationale samenwerking, nu en in de toekomst.

De Coolpolitics Masterclass Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit 12 bijeenkomsten gedurende 1 jaar; van september 2011 tot augustus 2012, plus een reportagereis van 3 weken. Het eerste college vindt plaats op zaterdag 10 september. Er zijn 15 plaatsen beschikbaar voor de masterclass. Kijk op www.coolpolitics.nl voor meer informatie over de Coolpolitics Masterclass, de aanmeldprocedure en de kosten voor het programma. Voor overige vragen kun je contact opnemen met Susanne Eskens via susanne@coolpolitics.nl.

Reacties