Kleine boeren in ontwikkelingslanden: pompen of verzuipen?

26-09-2005

De meeste armen en hongerigen in de wereld wonen op het platteland en houden vaak als kleine boer het hoofd maar net boven water. Tegelijk is de landbouwsector in ontwikkelingslanden meestal de basis van de economie en van groot belang voor de voedselproductie. Voor het halen van de Millenniumdoelen, de internationale afspraken om in vijftien jaar de honger en armoede in de wereld te halveren, is verbetering van de landbouw in ontwikkelingslanden dan ook cruciaal.

 

Investeren in agrarische ontwikkeling kan bovendien meer voordelen brengen. De publieke sector staat ook in ontwikkelingslanden onder druk. Boeren en hun organisaties kunnen, samen met bedrijfsleven en burgerorganisaties, de leemte opvullen en een grotere rol spelen in de maatschappelijke en economische ontwikkeling van hun land. Dat kan door planning en decentralisatie van bestuur. Of door het bundelen van krachten in de productie van bepaalde gewassen en producten.

 

Globalisering en liberalisering van markten bieden nieuwe kansen, maar veroorzaken ook grote veranderingen in structuur en dynamiek van de landbouw en voedselvoorziening. Supermarkten en import-exportorganisaties verwerven sterkere machtsposities. Kwaliteits- en veiligheidseisen worden steeds hoger.

 

De positie van kleine boeren en kleinschalige landbouwbedrijven komt zo onder bijzonder grote druk. Arbeider worden bij een grootschaliger bedrijf lijkt echter geen optie. Dat leidt tot verarming van het platteland, afhankelijkheid en  kwetsbaarheid. Krachtenbundeling kan een krachtig middel zijn voor een betere uitgangspositie in de turbulente markt, zowel lokaal als mondiaal. Ook handelsmaatschappijen zouden die rol kunnen vervullen. Het blijft daarbij zaak het risico van uitbuiting van de armen te voorkomen.

 

ICAD 2005

 

De ICAD 2005 houdt de kansen en valkuilen voor de kleine boer kritisch tegen het licht. Vragen die aan de orde komen zijn:

* Kunnen boerenorganisaties eigenlijk wel de kracht opbrengen om een factor van belang te zijn op de huidige dynamische wereldmarkt?

* Hoe kunnen kleine boeren het best worden vertegenwoordigd en wat is de meest adequate organisatiestructuur voor boerenorganisaties?

* Welke rol kan microkrediet spelen?

 

Naast lezingen zijn er workshops over: 1. Kansen voor innovatie; 2. Markttoegang, voedselveiligheid en certificering; 3. Toegang tot financiering voor kleine producenten; en 4. De rol van boerenorganisaties bij armoedebestrijding.

 

De ICAD is een jaarlijkse conferentie van de Alumnivereniging van de Universiteit Wageningen KLV (Koninklijke Landbouwkundige Vereniging), het KIT en de Alumnivereniging van Hogeschool  Larenstein VVA in Velp. Nieuwe partners zijn dit jaar Agromisa, kenniscentrum voor duurzame kleinschalige landbouw, en Agriterra, dat zich richt op duurzame samenwerkingsverbanden tussen boerenorganisaties daar en hier. De ICAD - vroeger bekend als de "Tropische Landbouwdag" - is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek van nationale en internationale stakeholders op het snijvlak van landbouw en ontwikkeling.

·         Voor informatie over conferentieprogramma, deelname etc. zie via www.klv.nl

·         Het KIT maakte voor de ICAD 2005 een speciaal webdossier met achtergrondinformatie, publicaties en relevante links,z ie: www.kit.nl/specials;

Reacties