Kern werk WECF ondersteund door VN resolutie “Recht op Veilig Water en Sanitatie is Mensenrecht”

02-08-2010

Al heel wat jaren ijveren Bolivia en een aantal andere landen om  het recht op water en sanitatie erkend te krijgen als fundamenteel mensenrecht. Op het laatste Wereld Water Forum in Istanbul in 2009 werd helaas nog geweigerd dit recht op te nemen in de ministeriële verklaring nog geweigerd, met name omdat sommige landen - met name die landen met grote waterkrachtcentrales  - bezorgd waren dat over water transnationale conflicten zouden kunnen uitbreken. In de tussentijd zijn wel een aantal zaken al geregeld. CEDAW, het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen, verzekerde al het recht op water voor de vrouwen op het platteland (artikel 14).  Toch kunnen vrouwen wereldwijd, te vaak nog,  wegens het ontbreken van de mogelijkheid tot het bezit van land, geen aanspraak maken op de rechten van hun water.

Sascha Gabizon, directeur van WECF stelt: "Ieder mens heeft recht op veilig water en sanitatie. Sanitaire voorzieningen  beschikken vaak niet over voldoende politieke prioriteit en als een vrouwennetwerk zijn wij vooral bezorgd over het gebrek aan toegang tot veilige sanitatie voor schoolkinderen in vele, zo niet de meeste landen van deze wereld. Meisjes moeten toegang hebben tot schooltoiletten, gescheiden van de jongens, met de mogelijkheid om de deuren te kunnen sluiten. Daarnaast moet  er rekening gehouden worden met de menstruele hygiene en moeten meisjes niet de kans lopen om lasting te worden gevallen."
WECF roept alle regeringen op zich te committeren aan het verstrekken van veilige sanitaire voorzieningen voor ieder kind. Om er voor te zorgen dat dit doel kan worden bereikt, moeten indicatoren en gender specifieke monitoring te  worden ingevoerd. Tegelijkertijd dient het recht op sanitaire voorzieningen geen inbreuk te maken op het recht op veilig drinkwater. Het bouwen van een toilet zonder veilige behandeling van menselijke uitwerpselen, leidt vaak tot verontreiniging van het drinkwater bronnen. Daarom heeft WECF de afgelopen twee duurzame toiletten gebouwd voor meer dan 5000 arme mensen en 10.000 schoolkinderen in Centraal-Azië, Kaukasus en Oost-Europa, waarmee uitwerpselen worden gecomposteerd tot bodemverbeteraar.

Over WECF

Het recht op veilig en betaalbaar water en sanitaire voorzieningen is een van de belangrijkste missies van WECF, Women in Europa voor een gezamenlijke toekomst. WECF is een netwerk van een honderdtal vrouwen-en milieu-organisaties in 40 landen. WECF heeft drie kantoren: in Nederland, Duitsland en Frankrijk. WECF mobiliseert vrouwen om betaalbare oplossingen te vinden om de milieu-gezondheidsproblemen in hun gemeenschappen en moedigt vrouwen in het besluitvormingsproces.
 
www.water.wecf.eu

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie en / of foto's kunt u contact opnemen met:
Chantal van den Bossche, persvoorlichter +31-6 2812 9992, chantal.vandenbossche @ wecf.eu
Vrouwen in Europa, +31 30 2310300, wecf@wecf.eu,

Meer informatie kan gevonden worden op: www.wecf.eu, www.water.wecf.eu, www.sanitation.wecf.eu

• WECF Documenten over het recht op water en sanitatie:

Gender and Sanitation:http://www.wecf.eu/english/publications/2009/genderandsanitation.php
WECF Position Paper "The right to Sanitation" http://www.wecf.eu/english/publications/2008/position-righttosanitation.php

• Algemene Vergadering neemt resolutie aan" Toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen als mensenrecht" http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10967.doc.htm

 

Reacties